အေျခခံလူတန္းစားတို႕ခံစားႏိုင္တ့ဲ ပန္းခ်ီကား

ေစ်းႏႈန္းက လက္ရာတခုကို ၁၀၀၀က်ပ္ပါ။

ခုလိုေရးဆြဲေရာင္းခ်ေနတ့ဲသူလိုလူေတြကို ပြဲေစ်းတန္းရွိေနရာေတြေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရာအမ်ားစုက သဘာဝအလွတရားျဖစ္တ့ဲေကာင္းကင္ ၊ သစ္ပင္ ၊ေျမျပင္၊စမ္းေခ်ာင္း၊အိမ္ပံုစံေလးေတြမ်ားပါတယ္။

စာဖတ္သူလည္းပြဲေစ်းတန္းေရာက္ျဖစ္ရင္ ပြဲေစ်းတန္းကပန္းခ်ီဆရာကိုေတြ႔ခ့ဲရင္ သူေရးဆြဲတာခံစားၿပီး ပန္ခ်ီတကားေလာက္ဝယ္ခ့ဲေပါ့ေနာ္။