ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြေနတဲ႕အရပ္ေဒသ

ကရင္မ်ိဳးႏြယ္ (၁၁) မ်ိဳးရဲ႕ ေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသကရင္မ်ိဳးႏြယ္ (၁၁) မ်ိဳးရဲ႕ ေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသ
*****************************

၁။ အေရွ႕ပိုးကရင္

ေနထိုင္ရာေဒသ = ဘားအံျမိဳ႕နယ္ ၊ လိႈင္းဘြဲ႕ျမိဳ႕နယ္ ၊ ေကာ့ကရိတ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ ျမဝတီျမိဳ႕နယ္ ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ၊ ကရင္ျပည္နယ္အနွံ႔အျပားနွင့္ တနသၤာရီတိုင္း မြန္ျပည္နယ္ေဒသအခ်ိဳ႔။

၂။ ပေလခ်ီးကရင္

ေနထိုင္ရာေဒသ = သံေတာင္ေဒသ ၊ ပသီေခ်င္းဖ်ားခရိုင္အရပ္ရွိကြ်ဲျဖဴေတာင္ ၊ ပေလခ်ီး ၊ ေတာျပာကေလး ၊ ေငြေတာင္ၾကီး ၊ ေငြေတာင္ေလး။

၃။ စေကာကရင္

ေနထိုင္ရာေဒသ = ဖာပြန္ ၊ ေရႊက်င္ ၊ ေက်ာက္ၾကီး၊ ျပည္ ၊ သာယာဝတီ ၊ ေတာင္ငူ ၊ ေညာင္ေလးဘင္ ၊ ဟသၤတ ၊ ေျမာင္းျမ ၊ မအူပင္ ၊ ပုသိမ္ ၊ စေသာ ခရိုင္ျမိဳ႕နယ္ေဒသ။

၄။သေလဘြားကရင္

ေနထိုင္ရာေဒသ = သံေတာင္ ၊ ကယားျပည္နယ္ ၊ ေဘာဂလိ ၊ ေမာ္ခ်ီးကားလမ္းနဲ႔ ၂၅ မိုင္အကြာ ေတာင္ေပၚေဒသ။

၅။ ပကူးကရင္

ေနထိုင္ရာေဒသ = သံေတာင္ ေတာင္ငူ ေမာ္ခ်ီးမိုင္းေဒသ ၊ ေဘာဂလိ ၊ စစ္ေတာင္းနဲ႔ ေတာင္ေပၚအရပ္ေဒသ။

၆။ဘြဲ ကရင္

ေနထိုင္ရာေဒသ = သံေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေပၚေဒသတစ္ေလွ်ာက္

၇။ ေဂးဘားကရင္

ေနထိုင္ရာေဒသ = သံေတာင္ျမိဳ႕နယ္ နဲ႔ ကယားျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလ်ွာက္

၈။မိုပြားကရင္

ေနထိုင္ရာေဒသ = ေတာင္ငူခရိုင္ ၊ ေမာ္ခ်ီးကားလမ္း မိုင္တိုင္ ၂၀ အနီး ၊ သံေတာင္ျမိဳ႕နယ္ သဲျဖဴတိုက္ အုန္းရွစ္ကုန္းနဲ႔ စည္ပင္ၾကီးေက်းရြာ

၉။ ကရင္ျဖဴ
ေနထိုင္ရာေဒသ = မႏၱေလး ၊ ပ်ဥ္းမနား ၊ ရမည္းသင္းအေရွ႕ဘက္

၁၀။ ထို႔ကလိေဘာင္ ကရင္
ေနထိုင္ရာေဒသ = သထုံ ၊ ဘီးလင္း

၁၁။ အေနာက္ပိုးကရင္
ေနထိုင္ရာေဒသ = ဧရာဝတီ ၊ ရန္ကုန္ ေနရာေဒသ အနွံံအျပား

ယခုေရးသားေဖာ္ျပသည္မွာ ေလ့လာမိသေလာက္သာျဖစ္၍ တစ္ခ်ိဳ႕ ေနရာေဒသ က်န္ေကာင္း က်န္နိုင္ပါသည္။ က်န္ရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ား ဆက္လက္ေလ့လာေစလိုပါသည္။

ယခု ကရင္မ်ိဳးႏြယ္သည္ (၇) စုသာ ရွိေတာ့သည္ဟု ေျပာဆိုေစာဒကတက္လိုေသာ သူမ်ားလည္း ရွိေပလိမ့္မည္။

၎ ကရင္မ်ိဳးႏြယ္ (၇ )စုသည္ နိုင္ငံေတာ္က တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာ မ်ိဳးႏြယ္စု မဟုတ္ေသးပဲ ယခုတိုင္ နိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည္မွာ (၁၁) မ်ိဳးျဖစ္၍ ၎ (၁၁) မ်ိဳးကို တင္ျပေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ယခုတင္ျပမႈကို သိျပီးသားအမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးရွိခ်င္မွ ရွိနိုင္ေသာ္လည္း မသိေသးေသာ အမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သိရွိျပီ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသတြင္ ငါတို႔ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ရွိသည္ဟု ႏွလုံးသြင္းလ်ွက္ ညီညြတ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ လက္တြဲညီစြာ ေလ်ာက္လွမ္းနိင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။

အမ်ိဳးမ်ားအားလုံးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

မနန္းေအးေအးေအာင္ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာအရာကို todayzကႏွစ္သက္၍ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။