အိေခ်ာပိုရဲ႕ Good Night အလွ

သူမက ခုညတြင္ သူမရဲ႕အလွပံုတပံုကိုတငိခ့ဲပါတယ္။

အျဖဴေရာင္အဝတ္စားနဲ႕ညပိုင္းလွပစြာဝတ္စားထားပါတယ္။

မင္းသမီးေခ်ာအိေခ်ာပိုတစ္ေယာက္သူမပံုကိုတင္ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။