ေဒၚလာ ၂သန္းတန္အာရွအဆင္႔မီ ဖူဆယ္ကြင္းတည္ေဆာက္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလုံးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ ေဒၚလာ၂သန္းတန္ အာရွအဆင္႔မီဖူဆယ္ကြင္းကုိ၂ႏွစ္အတြင္းအျပီးသက္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလုံးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွCEOဦးဘုန္းႏုိင္ေဇာ္ကေျပာၾကားခဲ႔သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလုံးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ အဆုိပါဖူဆယ္ကြင္းကုိသုဝဏၰကြင္း
အတြင္းရွိ ဖူဆယ္ကြင္းမ်ားအနီးတြင္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ပရိသက္၂၀၀၀ ၀င္ဆံ႔မည္ျဖစ္သည္။အဆုိပါကြင္းကုိယခုႏွစ္မွစတင္ကာ၂ႏွစ္အတြင္းအျပီးသက္တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။
ဦးဘုန္းႏုိင္ေဇာ္က”ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အာရွအဆင္႔မီ ဖူဆယ္ကြင္းမရွိေသးတာေၾကာင္႔ အခုတည္ေဆာက္ဖုိ႔စီစဥ္ခဲ႔တာပါ။ဖူဆယ္ကြင္းတည္ေဆာက္ျပီးရင္ အာရွအဆင္႔ဖူဆယ္ျပိဳင္ပဲြေတြကုိအိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပသြားမွာပါ။ဖူဆယ္ကြင္းတည္ေဆာက္ရာမွာ ကုန္က်စရိတ္အျဖစ္အေမရိကန္ေဒၚလာ၂သန္းအသုံးျပဳသြားမွာျဖစ္ျပီး ပရိသက္၂၀၀၀ ဆံ႔မွာပါ။ကြင္းတည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ လကိရွိမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြကုိ တင္ဒါေခၚယူမႈေတြျပဳလုပ္ဖုိ႔ရွိပါတယ္”ဟုေျပာၾကားခဲ႔သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံေဘာလုံးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ လက္ရွိတြင္ဖူဆယ္လိဂ္အမွတ္ေပးေဘာလုံးျပိဳင္ပဲြကုိသုဝဏၰအမ်ိဳးသားအားကစားျပိဳင္ပဲြရုံ-၁တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေနသည္။

Myanmar Love Football
PHOTO-MFF FUTSAL