ဦးကင္းအတြက္ဝမ္းနည္းက်သူမ်ား

ဪ….. ေလာကႀကီးမွာ…..
လူေတာ္တိုင္းလည္း လူေကာင္းမျဖစ္ႏိုင္သလို
လူေကာင္းတိုင္းလည္း လူေတာ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေလ
ႏွစ္ဖက္လံုးျပည့္စံုတဲ့ လူေတာ္လူေကာင္းဆိုတာ
ရွိေတာ့ရွိတယ္….. ဒါေပမယ့္….. ရွားတယ္
အဲလိုရွားပါတယ္ဆိုတဲ့ လူေတြထဲကမွ
ခုလူေတာ္လူေကာင္းတစ္ေယာက္ဆံုးရံႈးရျပန္ၿပီ…..

လူေတာ္လို႔ဘာလို႔ေျပာလဲဆိုရင္…..
သူ႔အႏုပညာသူ႔အလုပ္ေပၚသစၥာရွိလို႔ေတာ္လို႔
လူေကာင္းလို႔ဘာလို႔ေျပာလဲဆိုရင္…..
သူ႔မိသားစုသူ႔အသိုင္းအဝိုင္းသူ႔ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚအၿမဲတမ္းစိတ္ေစနာေကာင္းထားလို႔…..

ဦးကင္းေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ…..🙏🏻🙏🏻🙏🏻
#eichawpo