ပခုကၠဴၿမိဳ႕က “ေယာဘူေဖး”ပါ..

တစ္ေယာက္ကုိ ၂၅၀၀ က်ပ္..ဒါေတာင္ စားပြဲမဆန္႔လုိ႔ မခ်ရတဲ့ဟင္းပြဲ (၄)ပြဲေလာက္ က်န္ေနေသးတယ္ေနာ္.. 😀