ပဲြစဥ္(၃)မွာ ဘယ္အသင္းေတြႏုိင္ပဲြရမလဲ

2019 MPT ျမန္မာေန႐ွင္နယ္လိဂ္ပဲြစဥ္(၃)ကုိဇန္နဝါရီ၂၆၊၂၇ရက္ေတြ႔မွာဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီတစ္ပတ္ပဲြစဥ္(၃)မွာေတာ့အစဥ္အလာျကီးတဲ့ၿပိဳင္ဘက္၂သင္းျဖစ္တဲ့ ရတနာပုံ-ရန္ကုန္တုိ႔ထိပ္တုိက္ေတြ႔တဲ့ပဲြစဥ္ေတြ႔ပါဝင္ေနသလုိ႔က်န္ပဲြစဥ္ေတြ႔ကလဲအႀကိတ္အနယ္႐ွိမွာေသခ်ာပါတယ္။ပဲြစဥ္(၂)အၿပီးမွာႏုိင္ပဲြမရေသးတဲ့ရတနာပုံအသင္းဟာအိမ္ကြင္းမွာ အစဥ္အလာၿပိဳင္ဘက္ ရန္ကုန္အသင္းနဲ႔ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါအျပင္မေကြးအသင္းဟာအေဝးကြင္းမွာဟံသာဝတီနဲ႔ပဲြၾကပ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္သလုိ႔ႏုိင္ပဲြမရေသးတဲ့႐ွမ္းယူႏုိက္တက္အသင္းဟာလဲတန္းတက္ဒဂုံအသင္းနဲ႔ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ပထမဆုံးႏုိင္ပဲြရယူႏုိင္မလားဆုိတာစိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာင္းေနပါတယ္။အျခားပဲြစဥ္ေတြျဖစ္တဲ့ chinland-ဧရာဝတီ၊ရခုိင္-ဇဲြကပင္၊စစ္ကုိင္းယူႏုိက္တက္-ေဆာက္သမ္းျမန္မာပဲြစဥ္ေတြကလဲ အႀကိတ္အနယ္႐ွိၿပီး ဘယ္အသင္းေတြႏုိင္ပဲြရယူသြားႏုိင္မလဲဆုိတာအလြန္စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာင္းေနပါတယ္။2019 MPT ျမန္မာေန႐ွင္နယ္လိဂ္ပဲြစဥ္(၃)၂၆-၁-၂၀၁၉ စစ္ကုိင္းယူႏုိက္တက္-ေဆာက္သမ္းျမန္မာ ၃:၃၀ မုံရြာကြင္း၂၆-၁-၂၀၁၉ ရခုိင္-ဇဲြကပင္ ၃:၃၀ ေဝသာလီကြင္း၂၆-၁-၂၀၁၉ ဒဂုံ-႐ွမ္းယူႏုိက္တက္ ၄:၀၀ သုဝဏၰကြင္း၂၇-၁-၂၀၁၉ ရတနာပုံ-ရန္ကုန္ ၃:၃၀ ဗထူးကြင္း၂၇-၁-၂၀၁၉ ဟံသာဝတီ-မေကြး ၃:၃၀ ပဲခူးကြင္း၂၇-၁-၂၀၁၉ chinland-ဧရာဝတီ ၄:၀၀ သုဝဏၰကြင္းPhoto-mnl