ဗုဒၶတကၠသိုလ္

ဓမၼဒူတ ေဆကိႏၵ ဗုဒၶတကၠသိုလ္ႀကီး
ပင္မအေဆာက္အဦးႀကီးကို
ဒီလိုစခဲ႔သည္!
ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၃/၂၄ ရက္တြင္ဖြင့္လွစ္မည္႔
တကၠသိုလ္ဖြင့္ပြဲႀကီးအတြက္
တကၠသိုလ္သမိုင္းမွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား
ျပသနိုင္ရန္အလို႔ငွာ ပံုးမ်ားစုစည္းေန
ဒီပံုေလး ၂ ပံုကေတာ့
တေလာက ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားတဲ႔
ဦးဇင္းႀကီး ရိုက္ထားခဲ႔တဲ႔ ပံုေလးေတြကို
scanner ျပန္ဖတ္ၾကည့္ထားတာ!
Resolution ကေတာ့ သိပ္မေကာင္း!
အျခားအျခားေသာ
ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားထဲကေန စုစည္းျပီး
အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ေတာ့
ဆ်ာေတြနဲ႔ တိုင္ပင္လုပ္ရေတာ့မွာပဲ
ကဲ… မနက္ျဖန္ ရန္ကုန္ၾကြမည္!