မေျပာေသးဘူး ။

အခုတေလာ အေမျကီး ေက်ာင္းေတြ ဆက္တိုက္
သြားေနတာ ေတြ႔လာရ ပါတယ္ ။ သူ ဘာကို
ရည္ရြယ္ တယ္ဆိုတာ ကို လည္း ျမင္လာပါျပီ ။

အေမျကီး ေျပာင္းလဲ ေစခ်င္တာ က လူေတြ ရဲ႔
စိတ္ဓါတ္ ။ ေပးခ်င္ တဲ႔ အေမြ က ပညာ ။

အေမျကီး ေပးမယ့္ ပညာ အေမြ မွာ က်ေနာ္ တို႔
မပါနူိင္ ေတာ့ ။ ေခြးျကီး မွ လက္ေပး သင္ရမယ့္
အခ်ိန္ ေတြ ေရာက္ေနပါျပီ ။ ဦးက်ည္ေပြ႔ အတက္
ေပါက္တယ္ဆိုတာ ဖတ္လုိ႔ ပဲ ေကာင္းတာ ။
လက္ေတြ႔ မွာ တစ္ရာ တစ္ေယာက္ မျဖစ္နူိင္ေတာ့ ။

ကုေဋ ရွစ္ဆယ္ သူေဌး သား ပံုျပင္ ကို လူေတြ က
စာ ထဲမွာ သာ သင္ခန္းစာ ယူခ်င္တာ ပါ ။
အျပင္မွာ ပိုက္ဆံ ယူမွာ လား ။ ပညာ ယူမွာလား
ဆိုရင္ ပိုက္ဆံ ကို ေရြးတဲ႔ အထဲ က်ေနာ္ ထိပ္ဆံုး
က ပါမွာ အေသအခ်ာပါပဲ ။

အခု စနစ္သစ္ ပညာေရး ေျပာင္းေတာ့ မယ္ ။
အေမျကီး နဲ႔ အတူ ပညာေရး ဝန္ျကီး လည္း အင္တိုက္
အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ ေနပါျပီ ။ ေတာ္ေတာ္ လည္း
အဆဲ ခံ ထိေနျပီ ေပါ့ ။

အရင္ ပညာေရး စနစ္ ေကာင္း မေကာင္း ။ အသိဆံုး
ထဲ မွာ က်ေနာ္ တို႔ အရြယ္ ေတြ လည္း ပါမယ္ ထင္တယ္။
သိဆို အနည္း ဆံုး မဴိးဆက္ ၂ ဆက္ ေလာက္ ခံခဲ႔ ရ
ဘူးတာ ကိုး ။ အခဴိ႔ ဆို ၃ ဆက္ ။ ကိုယ္တိုင္ ရယ္
သားသမီး ေတြ ရယ္ ေျမး ေတြ ရယ္ အထိ ၃ ဆက္ေပါ့။

က်ေနာ္ တို႔ က ပညာေရး စနစ္ ကို စနစ္ တက် ေဝဖန္
နူိင္ေလာက္ တဲ႔ အရည္အခ်င္း မရွိေပမယ့္ အေမျကီး
ေျပာ သလို ပါပဲ ။ ဖိုးစိန္ ျကီး လို မက တတ္ ေပမယ့္
ဖိုးစိန္ ျကီး က တာ မွားရင္ ေတာ့ သိတယ္ ဆိုတဲ႔
အဆင့္ ေလာက္ ေတာ့ ရွိပါတယ္ ။

က်ေနာ္ တို႔ ေခတ္ ပညာေရး စနစ္ က အတၱ ဗဟိုျပဳ
စနစ္ ။ အတန္း ထဲမွာ ငါ အေတာ္ ဆံုး ျဖစ္ရ မယ္
ဆိုတဲ႔ စိတ္ ကို ေမြးေပးတာ ။ ပထမ ရ ဖို႔ ဘာ လုပ္ရ
လုပ္ရ ။ ကေလး ေတြ ကို ျကိုးဝိုင္း ထဲ သြင္း ေပးျပီး
အမွတ္ တစ္မွတ္ အတြက္ အေသ အေျက တိုက္ခိုင္း
တဲ႔ စနစ္ ။

အခု ေတာ့ ဒီေလာက္ ပဲ ေျပာပါရ ေစေတာ့ ။
တခ်ိန္ ခ်ိန္ ေတာ့ ။

မျကာမွီ လာမည္ ။ ေမွ်ာ္ ေပါ့ ဗ်ာ ။

zarni zeya