ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းျပပြဲ

တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းျပပြဲကုိ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ “design speak safety” အမည္ျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါျပပြဲတြင္ ျမန္မာ ႏွင့္ ကုိရီးယား ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္နာ အေယာက္ (၈၀)ေက်ာ္တုိ႔၏ ဒီဇုိင္းကားမ်ားကုိ ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္္။ ျပပြဲသုိ႔ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇုိင္း ျမတ္ႏုိးသူမ်ား ၾကြေရာက္အားေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေန႔ရက္ – ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၊ ၃၊ ၄)ရက္
အခ်ိန္ – နံနက္ (၉)နာရီမွ (၅)နာရီ အထိ
ေနရာ – ဓမၼသာလခန္းမ၊ ၈၄လမ္းႏွင့္ ၃၁လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

The 3rd Myanmar Graphic Design Exhibition will be held by the name of ‘design speak safety’ in Mandalay. We will show over (80) designs of Myanmar and Korean designers. Myanmar Graphic Design association invite the people who is enthusiastic graphic design respectively.Please come this graphic design show.

Date- 2,3,4 February 2019
Time- 9:00am to 5:00pm
Place- Dhama Thala Hall, coner of 84st x 31st, Mandalay.