ဇာတ္ေကာင္က ေရခ်မ္း

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႕ ေဒါက္တာေရခ်မ္းဆိုတဲ့စာအုပ္ထဲက
ကိုေရခ်မ္းဆိုတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ကို
သေဘာက်မိတယ္

ဥေရာပကေန ပါရဂူဘြဲ႕ယူလာတဲ့
ေရခ်မ္းအမည္နဲ႔ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသား

ဧည့္ခန္းမွာ ဗုဒၶ၊ ခရစ္ေတာ္၊ မိုဟာမက္၊ ကာအိုစီ၊
ဂႏၶီ၊ ဒါဝင္၊ ကားလ္မက္ စသည့္ ဓာတ္ပံုေျမာက္ျမားစြာ ခ်ိတ္ထားေပမဲ့
(ခင္ဗ်ားတို႔ တတေနတဲ့ ဘုရားဆိုတာ
က်ဴပ္ရဲ႕ အဘိဓာန္ထဲမွာေတာ့ရွာမေတြ႕ဘူးဆိုတဲ့)တိတၳိလူႀကီး

လူဟာ အခ်ိန္တန္ရင္အိမ္ေထာင္ျပဳရမယ္
ဒါမွလူ႔အႏြယ္ တည္တံ့ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့စကားကို
လက္မခံႏိုင္ဘဲ
ရွိရွိသမွ်စာၾကည့္တိုက္ေတြအကုန္ လိုက္ရွာတဲ့လူ

သေဘာက်တဲ့အခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ့္
ဒီဇာတ္ေကာင္ ေဒါက္တာေရခ်မ္းမွာ
ကိုယ္ စိတ္အဝင္စားဆံုးက သူ႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့ခမ္းနားထယ္ဝါတဲ့
စာၾကည့္တိုက္မွာ ထားထားတဲ့ ၁၉ရာစု ၂၀ရာစုကပန္းခ်ီကားေတြဘဲ

ကိုယ္ ပန္းခ်ီကားေလးကား နာမည္ကို
ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ေတြ႕ခဲ့တယ္
(1) စဥ္းစားသူ
(2) ေနာက္ဆံုးတရားစီရင္ခန္း
(3) ျပာေသာ လူငယ္
(4) စာေပေဆာင္ နန္းျမင့္ထက္မွာ

ဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးစုေဆာင္းထားသမွ်ထဲက
သံုးကားကို ကိုယ္ရွာေတြ႕ခဲ့တယ္
4 ကားေျမာက္ကားေတာ့ ရွာမေတြ႕ခဲ့ဘူး
ေဒါက္တာေရခ်မ္း တန္ဖိုးထားၿပီး ခ်ိတ္ဆြဲခဲ့တဲ့
ပန္းခ်ီကားေတြမို႔ ကိုယ္ၾကည့္ဖူးခ်င္ ျမင္ခ်င္သြားတာမို႔ ရွာေဖြခဲ့မိတယ္ ထင္တာဘဲ Khaing