လမၼ

ကြၽန္ေတာ့္ကို…
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကေန….နာဂေတာင္တန္းေတြ..အထိ..ေပါ့ပါးသြက္လက္တဲ့ အေရးအသားနဲ႔ ဆြဲေခၚသြားခဲ့..။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေန႔စဥ္ ျဖတ္သန္းေနရတဲ့..ၿမိဳ႕ရန္ကုန္ ရဲ႕..တစိတ္တေဒသ အေျခအေနကို သေရာ္ျခင္း အေငြ႔ေတြပါေနတဲ့ စကားေျပာေတြနဲ႔စဖြင့္ခဲ့တယ္။

ုၿပီးေတာ့…
ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေနာက္က်ဆံုး အေမ့ခံေဒသ နာဂေတာင္တန္းေတြဆီ..ဆြဲေခၚသြားရင္း…ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေခတ္ၿပိဳင္အေျခအေနကို လွပ္လွပ္ကေလး ေဖာ္က်ဴ းသြားတဲ့..စာအုပ္။

ရန္ကုန္ဘေဆြရဲ႕ နန္းဟာဗီး နဲ႕ စစ္ထက္ေအာင္ရဲ႕ လမၼ ဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း ငါးခု ေျခာက္ခုေလာက္ ကြာခဲ့ေပမယ့္…အဲ့ဒီစာအုပ္ေတြထဲ အေျချပဳၾကတဲ့ နာဂေတာင္တန္းကေတာ့..အခုထိ ဘာမွ ထူးထူးျခားျခားေျပာင္းလဲမသြားေသးဘူးဆိုတာ..သိခြင့္ရမယ့္စာအုပ္။

၂၀၁၉ ထဲ…ႀကိဳက္မိတဲ့စာအုပ္။

Kyaw Swa Naing