ဦးသန္႔စင္အား ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္

(၂၉-၁-၂၀၁၉ ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သံတမန္ေရးရာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္အား ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအာဏာကုန္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စိတ္ခ် အားထား ရသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လူငယ္ လူလတ္ အ႐ြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
YNHT(KOREA)🇰🇷