အေဟးေဟး..မိုက္တယ္ဟ…

ငါတို႔ 90s Born အသက္အစိတ္ 30 ဝန႔္းက်င္ေတြက ကေလးေပါက္စလိုပဲ. ပိုကီမြန္ေတြလိုက္ဖမ္းၾက.Marvel DC superhero ကားေတြၾကည့္ၾက..ျငင္းခုန္ၾက ပင္ကြင္းကူးကူ ေၾကာင္နဲ႔ုႂကြက္ျပန္ၾကည့္ .တာဇံတို႔..ကင္းေကာင္..ေဂၚဇီလာ ရမ္ဘိုအာႏိုး.ထရန္စေဖာ္မာ.လိပ္နင္ဂ်ာ.နဲ႔ပါဝါရိန္းဂ်ားကားေတြ.reboot ေတြျပန္ၾကည့္
naruto. onrle piece .ၾကည့္ၾက..starwars ဘာညာ အ႐ုပ္ေတြစုဓာတ္ပံုေတြ႐ိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္..

၁၆ႏွစ္တစ္ရက္ေရာ့ၿမီးေကာင္ေပါက္ေတြက အသက္အစိတ္လိုမ်ိဴး.. EX ကိုဖီးတက္ၾကလက္ေတြဓားေတြနဲ႔ျခစ္ၾက.depression ဝင္ျပၾက မမ ေမာင္ေလး ညေလး ေကာ္ရီး လခြမ္းတဲ့မွပဲ….ေစာက္သဲႀကိ္းေတြကြဲ ၾက႐ိုးမန္းတစ္ဂိုးေတြလုပ္ၾကနဲ႔…စြန္းခ်စ္ေနၾကတာမ်ား…

အေဖတို႔အေမတို႔အရြယ္၄၀ ၅၀
လူႀကီးေတြက် ၁၆ႏွစ္ေတြလို..
ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြစုၿပီး..ဆရာကန္ေတာ့ပြဲလုပ္ၾကတီးၾကဆိုၾက.ခရီးထြက္ၾက.ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ၾက ကထိန္ခင္းၾက ကစားပြဲလုပ္ မီးပံုပြဲမွာ ကၾက ..တျခားႏိုင့္ငံသြားေလ်ာ့ပလင္းထြက္…ၾကနဲ႔..ဓာတ္ပံုး႐ိုက္ၾကတက္ျက နဲ႔ဟုတ္ေနတာပဲ…

သူဟာနဲ႔သူေတာ့ 😁😁😁

#ကိုေပါက္..