ကာတြန္း႐ုပ္ျပ စာအုပ္ေစ်းကြက္ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ထူးဆန္းစြာေပ်ာက္ဆံုးေန

ကာတြန္း႐ုပ္ျပ စာအုပ္ေစ်းကြက္ဟာ
ျမန္မာျပည္မွာ ထူးဆန္းစြာေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိပါတယ္။
ရွိတဲ့ ႐ုပ္ျပစာအုပ္အမ်ားစုဟာလည္း ဘာသာေရး အေျချပဳ ဆံုးမစာေတြ မ်ားပါတယ္။
ေဖ်ာ္ေျဖေရး ကာတြန္းေတြ လိုအပ္ပါတယ္။
႐ုပ္ျပေတြ ဖတ္ၿပီး ကေလးေတြ ေပ်ာ္ဖို႔လိုပါတယ္။
စိတ္ကူးယဥ္ဖို႔လိုပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ျခင္းတူတဲ့
Pixel brush Studio နဲ႔ ငါတို႔စာေပတို႔
႐ုပ္ျပစာအုပ္အသစ္မ်ား ထုတ္ဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လိုက္ပါၿပီ။
ေသခ်ာတာကေတာ့
သမာ႐ိုးက်ျမင္ေတြ႕ေလ့မရွိတဲ့ ႐ုပ္ျပ စာအုပ္မ်ားကို
ႀကိဳးပမ္း ထုတ္ေဝသြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေျမမႈန္လြင္