ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊ ၈၆ ႏွစ္ျပည္႔ ေမြးေန႔မွာ

တခ်ိဳ႕က ဆုေတာင္းၿပီး တခ်ိဳ႕က ဆဲၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲ့ လုပ္ရပ္ေတြအကုန္လံုးက Emotion(စိတ္ခံစားမႈ)၊passion(စိတ္အစြဲ) အေပၚမွာသာအေျခခံတယ္။

တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာ passion ထက္ Reason(အေၾကာင္းအက်ိဳး) ကို ဆင္ျခင္ႏိုင္မႈအေပၚအေျခခံရတယ္ လို႔နားလည္တယ္။

ေျပာရရင္ ဦးသန္းေရႊ က တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေျခအေန အရ
ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာ First Man ေနရာကိုရယူခဲ့ရတယ္။
သို္႔ေသာ္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို္႔မႈ ေတြၾကားက လမ္းေဖာက္၊
တံတားေဆာက္၊ဆည္ေဆာက္ စသည့္ infrastructure
အေျခခံအေဆာက္အအံု မ်ားကိုတည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။
(သယံဇာတ ေတြထုတ္ယူရတာကေတာ့ Opportunity Cost အေနနဲ႔ စေတးခဲ့ရတာေတြ႐ွိမယ္)

ယုတ္စြအဆံုး ေနျပည္ေတာ္ အပါအဝင္ ျပည္နယ္ နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု ရဲ႕ အစိုးရမ်ား နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုမ်ားကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး Democratization
ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းဖို႔အစျပဳခဲ့တယ္။

ခ႐ိုနီ လို႔ အမ်ားဆဲတဲ့ သေ႒းအခ်ိဳ႕ကို ေမြးခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြၾကားက
ျမန္မာ့စီးပြားေရး ကို ေမာင္းႏွင္ခဲ့တယ္။
(ေဒၚစု လည္း အခု အဲ့ ခ႐ိုနီ Crony ေတြကိုပဲ Tycoons
ေျပာင္းေခၚၿပီး ဆက္ဆံေနတာပဲေလ)

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ လည္းတ႐ုတ္ကို ထိန္းညိွဖို႔
ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ ဖ်က္တဲ့ၾကားက အာဆီယံ ထဲရေအာင္ဝင္ခဲ့တယ္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ ၁၆ ဖြဲ႔
ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးကိုေတာ့
ႏိုင္ငံေရး အစိုးရတက္မွ ေဆြးေႏြးဖို႔ ခ်န္ရစ္ခဲ့တယ္။
(သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ မွသာ ႏိုင္ငံေရး စေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။)

စသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို စစ္အစိုးရ တရပ္ေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။

ဦးသန္းေရႊ ကို ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ဆန္႔က်င္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ကို နားလည္ဖို႔ဆိုရင္ ဦးသန္းေရႊ ကိုေတာ့ ေက်ာ္သြားလို႔မရတာေသခ်ာတယ္
လို႔ထင္တယ္။

လြတ္လပ္စြာကြဲလြဲခြင့္႐ွိပါတယ္။ဒါဟာ Democratic Right ဒီမိုကေရစီအခြင့္ေရးပါပဲ။

Kyaw Thu Aung