လိဂ္ျပိဳင္ပဲြကုိ တစ္လခန္႔ရပ္နားမည္

ရန္ကုန္အသင္းႏွင္႔ရွမ္းယူႏုိက္တက္အသင္းတုိ႔၏ AFC ျပိဳင္ပဲြႏွင္႔ျမန္မာယူ-၂၂အသင္းယွဥ္ျပိဳင္မည္ အာဆီယံယူ-၂၂ျပိဳင္ပဲြတုိ႔ေၾကာင္႔ လက္ရွိက်င္းပျပဳလုပ္ေနသည္ 2019 MPT ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္အမွတ္ေပးေဘာလုံးျပိဳင္ပဲြကုိတစ္လခန္႔ ရပ္နားထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ရန္ကုန္အသင္းသည္ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ေျခစစ္ပဲြအျဖစ္ေဖေဖၚ၀ါရီ၅ရက္တြင္အေ၀ကြင္း၌ ဖိလစ္ပုိင္ကလပ္ဆီရတ္နီဂရုိးအသင္းႏွင္႔လည္းေကာင္းယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္ျပီး ရွမ္းယူႏုိက္တက္အသင္းမွာ AFC CUP အုပ္စုအဖြင္႔ပဲြစဥ္အျဖစ္ေဖေဖၚ၀ါရီ၂၆၇က္တြင္အေ၀ကြင္း၌ ဖိလစ္ပုိင္ကလပ္ဆီရတ္နီဂရုိး(သုိ႔) Davao Aguilasအသင္းႏွင္႔ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ျမန္မာယူ-၂၂အသင္းယွဥ္ျပိဳင္မည္အာဆီယံယူ-၂၂ခ်န္ပီယံရွစ္ျပိဳင္ပဲြကုိလာမည္ေဖေဖၚ၀ါရီ၁၇ရက္မွ၂၆ရက္အထိကကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကအိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
အဆုိပါျပိဳင္ပဲြမ်ားေၾကာင္႔ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ျပိဳင္ပဲြကုိ တစ္လခန္႔ရပ္နားထားမည္ျဖစ္ျပီး ပဲြစဥ္၅ကုိမတ္လ၂ရက္တြင္ျပန္လည္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ပဲြစဥ္၄အျပီးတြင္ ရခုိင္၊ဧရာ၀တီႏွင္႔ရတနာပုံအသင္းတုိ႔က ရမွတ္၈မွတ္စီျဖင္႔ထိပ္ဆုံးတြင္ ပူးတဲြရပ္တည္ေနသည္။
photo-mnl

Myanmar Love Football