1947ခုနွစ္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အိႏၵိယ-ပါကစၥတန္ခြဲထြက္ေရး

အခ်က္အခ်ာ နယ္စပ္ေနရာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Kashmirနယ္ေျမဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ လူမ်ိဳးေရးနွင့္ ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္တဲ့
မူစလင္-ဟိႏၵဴအေရးအခင္းေတြ မရပ္မနားပါပဲ။
အဲ့နယ္ေျမမွာပဲ အယ္ကိုင္ဒါေတြကိုေခ်မႈန္းဖို႔ တာဝန္နဲ႔ ေရာက္လာတဲ့ ဟိႏၵဴစစ္သားေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေဒသခံမူစလင္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ခ်စ္ႀကိဳက္မိၾကတယ္။
မရိုးရွင္းတဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ ဖိအား၊ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းရဲ႕ ရႈပ္ေထြးမႈေတြေအာက္ ေျမစာပင္ျဖစ္လာၾကတဲ့ သူတို႔နွစ္ေယာက္။
အႀကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡ၊ မလွိမ့္တပတ္ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖိနွိပ္မႈေတြေအာက္က ဘယ္လိုေတြ ရုန္းထြက္ၾကမလဲ
စိတ္ဝင္စားစရာ….

Htoo Htet Naing