လက္မကမ္းပဲ ေကာ္ကပ္ေၾကာ္ျငာ

လက္ကမ္းစာေၾကာ္ျငာေလးေတြလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဖူးမွာပါ။

လူေတြကမဖတ္ခ်င္လမ္းေပၚျပန္လႊင့္ပစ္ခ့ဲၾကတယ္ေလ။ခုစာေၾကာ္ျငာက် ကားမွတ္တိုင္ဂိတ္ကနံရံ ေကာ္ကပ္ထားတာ။

လိုခ်င္သူ ဖတ္ၿပီးစိတ္ဝင္စားခြာယူေပါ့ေနာ္။

ဒါေလးသေဘာက်လို့ပါ။