မမပန္းသည္

🌸🌸 ပန္းသည္ 🌸🌸
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸¸♬·

ေမာင္ေလးေရ ထပါေတာ့
ေရာင္နီလာလွေပါ့။

တစ္ေက်ာ့ နွစ္ေက်ာ့ ေတးကိုသီ
ငွက္က်ားႏႈတ္ပလီ။

ေတာင္ဆီနားက ခေရပန္း
ပင္ေအာက္ႀကိဳင္လို႔လန္း။

ဗန္းေလးယူခဲ့ေမာင္ေလးရယ္
သြားေကာက္ေခ်စို႔ကြယ္။

ပန္းသည္လုပ္စို႔ တၿပံဳးၿပံဳး
ပန္းေတြ တကံုးကံုး ။

🌺 မင္းသုဝဏ္
( ၁၉၀၉ – ၂၀၁၉ )
¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸¸¸♬·