မာန (မာန္)

© မာန္(မာန) (၃) မ်ိဳးရွိသည္

(၁) ေသဌမာန္ = “ငါသာျမတ္သည္” ဟု မာန္တက္ျခင္း။

(၂) သဒိသမာန္ = “ငါႏွင္႔ တန္းတူသည္”ဟု မာန္တက္ျခင္း။

(၃) ဟိနမာန္ = “ငါကား နိမ့္၏ ၊ သို႔ေသာ္ မည္သူ႔ကိုမွ် ဂရုစိုက္ရန္ မလို”ဟု မာန္တက္ျခင္းတုို႔ျဖစ္ပါသည္။

© မိမိတို႔မွာ ဒီကိေလသာမာန္ ကိေလသာေၾကာင့္ ခံစားမႈေတြေၾကာင့္ လူ႔သက္တမ္းမျပည့္ပဲေသၾကရတယ္။ဪ ကိုယ့္မွာလည္းပဲ ဒီမာန္ေတြရွိပါလား။ အထင္ေတြေပါ့။ ငါတရားရတယ္ ငါသိၿပီ သူတို႔ငါ့ေလာက္မသိပါဘူးကြာ ဒါေတြကလည္းမာန္ပဲ။ မာန္ဆိုတာ ေျခသုတ္ပုဆိုး ေႁမြစြယ္က်ိဳး ခ်ိဳက်ိဳးတဲ့ႏြားလို အဲ့လိုျဖစ္ေနေအာင္ ခ်ဳိးနွိမ္ထားရမယ္။

မာနေၾကာင့္ အသူရကာယ္ဘံုကို ေရာက္ၾကရတယ္။အသူရကာယ္ဆိုတာဘာလဲ။ ေန႔စံညခံ၊ ေန႔ ခံလို႔ညစံတယ္။ခံစားတလွည့္၊ စံ စားတလွည့္ ဒါျဖင့္ရင္မေတြ႕ ဘူးလားလူေတြ ညဘက္အိပ္ရင္း တိတ္ဆိတ္လို႔ စံစားေနၾကလိုက္ၾကတာ။ မနက္ဘက္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့သူေတြကို ေယာဂီတို႔တေတြ မေတြ႕ၾကဘူးလား။

© ဪ အဲ့ဒါသူတို႔ေတြ ေန႔ခံလို႔ညစံေနၾကရတာပါလား။ တခါေန႔ဘက္မွာစံၿပီး ညဘက္ခံတဲ့လူေတြရွိေသးတယ္ ကားသမား ေတြညဘက္ႀကီးေတြေမာင္းေနတာ ျမစ္ထဲမွာဆိုရင္လည္းပဲ့ေထာင္ႀကီးေတြ သမၺာန္ႀကီးေတြေမာင္းေနတယ္။ ေလာဘအလိုေၾကာင့္ခံစားစံစားေနၾကရတယ္။

ဒါပညတ္လိုေျပာတာပါ သိသာေအာင္ေျပာတဲ့စကားဒကာႀကီးတို႔ ဒကာမႀကီးတို႔သိေအာင္ ဒဲ့ေျပာတဲ့စကား၊ဒကာႀကီးတို႔တရား နာတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕စိတ္အစဥ္နဲ႔ ဘုန္းဘုန္းေျပာတာ။

© တကယ့္ပရမတၳတရားက်ေတာ့ ဒါမဟုတ္ျပန္ဘူး။ ဘာလည္းဆို ေတာ့ ခုနတုန္းကေန႔စံလို႔ညခံ ညစံလို႔ေန႔ခံဆိုတာက ဒီခႏၶာကိုယ္မွာၾကည့္ပါ စိတ္ကေကာင္းတလွည့္မေကာင္းတလွည့္ ေကာင္းမေကာင္းဒါပဲရွိတယ္ ဒုကၡနဲ႔သုခပဲသူေျပးေနတယ္ မဟုတ္ဘူးလား၊ ေဝဒနာေလးခ်ဳပ္ရင္ခ်မ္းသာေနတယ္ သုခ၊ ေဝဒနာတက္လာရင္ဒုကၡ ခံစားေနရၿပီ။

ဒုကၡနဲ႔သုခ အဲ့ဒီမွာ အသူရကယယ္ဘံုဆိုတာ ဒီမွာတခါတည္းကို ခံစားတလွည့္ စံစားတလွည့္ ေကာင္းတလွည့္ ဆိုးတလွည့္ ဒီစိတ္ေတြလာေတြ႕ေနတယ္၊ ဒီစိတ္ ေတြကတည္ၿငိမ္မႈမရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္ ဒုကၡခ်ဳပ္သြားသုချဖစ္ေနတယ္။သုခခ်ဳပ္သြား ဒုကၡျဖစ္ေနတယ္ ။

© ဒါေတြမဟုတ္ေသးဘူး ဒါေတြငါလြတ္ရမွာ သိလာေတာ့နင္းက်င့္တာ၊ က်င့္လိုက္တဲ့ခါက်ေတာ့ သူကဒုကၡေတာ့မလိုခ်င္ဘူး သုခေတာ့လိုခ်င္တယ္မလား ဒါဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ေယာဂီေတြ ဆင္းရဲတာမလိုခ်င္ဘူး ခ်မ္းသာတာလိုခ်င္တယ္၊ အဲ့ဒီေတာ့ “ခ်မ္းသာတာကိုလိုခ်င္ရင္ ဒုကၡကိုမလိုခ်င္ရင္ ခ်မ္းသာတာကိုလိုခ်င္တဲ့အလိုကိုပါ ပါယ္လိုက္မွရမယ္”၊

ဒီမွာလည္းဒီလိုပဲ ဒီဒုကၡႀကီးေတြ႕ လိုက္ေတာ့ မလိုခ်င္ဘူး ခ်မ္းသာတာကိုေတာ့လိုခ်င္တယ္ ခ်မ္းသာတာကိုပဲရွာၾကတယ္ လြတ္ေၾကာင္းေတြရွာၾကတယ္ ဒုကၡနဲ႔ ေတြ႕ေတာ့လြတ္ေအာင္ရွာၾကတယ္အဲ့ဒီလြတ္တာကိုပါယ္လိုက္ ရင္ ပါယ္တတ္ရင္ ေဟာဒီဒုကၡကလြတ္တယ္။

© ခ်မ္းသာတာရျပန္ေတာ့ ခ်မ္းသာတာၿမဲလား မၿမဲေတာ့ဆင္းရဲျပန္က်တယ္၊ ဆင္းရဲေတာ့ အစြန္းႏွစ္ဘက္မလြတ္ဘူးျဖစ္ေနတယ္ ခ်မ္းသာတာလည္းအစြန္း ဆင္းရဲတာလည္းအစြန္း၊ ခ်မ္းသာတာလိုခ်င္ေတာ့ မၿမဲပဲဆင္းရဲတာျပန္က်တယ္၊ ဒီေတာ့ ဆင္းရဲတာမလိုခ်င္ရင္ ခ်မ္းသာတာသာပါယ္လိုက္ပါ၊

ခ်မ္းသာတာမရွိေတာ့ ဆင္းရဲတာေကာရွိပါ့မလား မရွိေတာ့မွ လြတ္ေျမာက္သြားၾကလိမ့္မယ္။
ဒီအသူရကယ္ဘံုဆိုတာလဲ အခုလက္ရွိပစၥဳပၸန္ခႏၶာထဲမွာပဲရွိတယ္ဆိုတာ ေယာဂီတို႔ကိုျမင္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကပါ။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္
ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးသီရိဓမၼ
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
ေရႊတံခါးအပိုင္း(၂) ျပည္ၿမိဳ႕။

Source : (မူရင္း)
ဝိေဇၨာဒယသဲအင္းဓမၼရိပ္သာ
သာသနာျပဳအဖြဲ႕ (စကၤာပူ) မွ
ဓမၼဒါန ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။