အၿငိမ့္ျဖင့္ကျပေဖ်ာ္ေျဖမယ္

ႏွစ္တိုင္းလုပ္ေနက်ဆိုေပမဲ့ အရင္ႏွစ္ေတြနဲ႔မတူပဲ
ဒီႏွစ္ကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား အၿငိမ့္ကမွာပါ။ ေက်ာင္းသားေတြပဲကမွာဆိုေတာ့ ေက်ာင္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို လိမၼာပါးနပ္စြာသံုးသပ္မွာ
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္း ကို မလြဲေစခ်င္ပါဘူးေနာ္