7 ရက္ပဲလိုေတာ့တယ္

The Voice Myanmar အစီအစဥ္ကို MRTV-4 မွာ ၾကည္႔ရဖို႔ 7 ရက္ပဲလိုပါေတာ႔တယ္ေနာ္ ။ February 24 ည 9 နာရီ တိတိမွာ TV ေ႐ွ႕မွာေတြ႔ၾကမယ္ေနာ္ 😉 📺🗓✌️✌️✌️
#TheVoiceMyanmar
#Thisisthevoice
#TEAMNiNi