မိုးကုတ္ျမိဳ႕က ခ်မ္းသာၾကီးဘုရားပြဲ ႏွင့္ တပို႔တြဲလျပည့္ ညျမင္ကြင္း

မိုးကုတ္ျမိဳ႕အတြင္းရွိ တစ္ႏွစ္မွ တစ္ခါသာက်င္းပလ်က္ရွိေသာ္ ခ်မ္းသာၾကီးျမတ္စြာဘုရားပြဲေတာ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ မွ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပလ်က္ရွိသည္ ။

အဆိုပါ ဘုရားပဲြတြင္ မိုးကုတ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဆြမ္းၾကီးေလာင္းပြဲ ၊ ဇာတ္ပြဲ ၊ ျခင္းလံုးခတ္ပြဲ ၊ အစရွိသည့္ အားကစားနည္းမ်ားကိုထညိ့သင့္ က်င္းပေလ့ရွိေသာ ပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။

ပြဲတြင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေစ်းသည္မ်ားလာေရာက္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္အျပင္ မိုးကုတ္ျမိဳ႕ ေဒသအစားအစားမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္ ။

ခ်မ္းသာၾကီးျမတ္စြာဘုရားပြဲ ျပီးပါက မိုးကုတ္ျမိဳ႕ အတြင္းရွိ ေဖာင္ေတာ္ဦးျမတ္စြာဘုရားပြဲကိုလည္း မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔ထိ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္ ။

Mogok views
Photo – Ko Sky