လွပစြာေနမယ္၊ တည္ျငိမ္စြာေျပာမယ္၊ အျပံဳးနဲ႕ရင္ဆိုုင္မယ္

လွပစြာေနမယ္၊ တည္ျငိမ္စြာေျပာမယ္၊ အျပံဳးနဲ႕ရင္ဆိုုင္မယ္

က်မ အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ခက္ခဲလွတဲ႕အခ်ိန္ေတြရွိတယ္။

မိသားစုု၀င္ေတြရဲ႕နားလည္မႈကိုု ရသင္႔ပါလ်က္နဲ႕ မရတဲ႕အခါ၊
ခ်စ္သူ ခင္ပြန္းရဲ႕သစၥာေဖာက္မႈကိုု ခံရတ႕ဲအခါ၊
လုုပ္ငန္းခြင္မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိသားစုုတြင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တိုုက္ခိုုက္ခံရတဲ႕အခါ၊
ၿပီးေတာ႕ ခ်စ္တဲ႔သူေတြနဲ႕ရွင္ကြဲ(သုုိ႔) ေသကြဲ ခြဲရတဲ႕အခါ အဲဒီလိုု အခ်ိန္ေတြမွာ အျပံဳးမပ်က္ရွင္သန္ဖိုု႕ဆိုုတာ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုု ခက္ခဲေပမဲ႕လည္း က်မတုုိ႕အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ႕ နာက်င္မႈေတြနဲ႕အသားက်ေနတဲ႕သူေတြလိုုပါပဲ။

သမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ႕ရဖူးရင္လည္း နာက်င္ရပါတယ္။ မိန္းကေလးတစ္ဦးအေနနဲ႕ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ပါးစပ္နဲ႕ျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ပိုု္င္းဆိုုင္ရာပဲ ျဖစ္ပါေစ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကိုု ခံရတဲ႕အခါမွာလည္း စိတ္ထဲ မိန္းမသားဘ၀ကိုု နာက်င္ရတာပါပဲ။

သူငယ္ခ်င္းဘ၀မွာလည္း ေရွ႕မွာေကာင္းဟန္ျပၿပီး ေနာက္ကြယ္မွာ ဓါးထိုုးတတ္တဲ႕ သူေတြနဲ႕ဆံုုရတဲ႕အခါမွာလည္း စိတ္ထဲ နာက်င္ျခင္းနဲ႕နာၾကည္းျခငး္ကိုုပါ ၾကံဳရတာပါပဲ။

ဇနီးမယားဘ၀မွာလည္း ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ ဂရုုစိုု္က္မႈ၊ နားလည္ေပးမႈ၊ ေလးစားတန္ဖိုုးထားမႈ၊ သစၥာရွိမႈတိုု႕နဲ႕ ေ၀းေနရင္လည္း ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္က်မတတ္နာက်င္ရပါတယ္။

မိခင္ဘ၀မွာလည္း သား၊သမီးတိုု႕ရဲ႕ မိခင္ေမတၱာကုုိ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ေလးစားတန္ဖိုုးထားမႈ၊ ၾကင္နာ ေႏြးေထြးမႈတိုု႕နဲ႕ ေ၀းရင္လည္း ႏွလံုုးအက္ကြဲမတတ္နာက်င္ရတယ္။

အဲဒီလိုု နာက်င္မႈေတြနဲ႕ ၾကံဳၾကရေပမဲ႕ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕က လွပစြာ၊တည္ျငိမ္စြာနဲ႕ အျပံဳးမပ်က္ ရွင္သန္လ်က္ေတြ႕ေနရတာကိုုေတာ႕ ထူးဆန္းတယ္လိုု႕မဆိုုႏိုုင္ေတာ႕ပါဘူး။ အဲဒီလိုု အမ်ိဳးသမီးေတြကိုု က်မ အရမ္းသေဘာက်တယ္။

ဘ၀ရဲ႕အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႕ နာက်င္မႈေတြက က်မတိုု႕အမ်ိဳးသမီးေတြကိုု ျဖိဳလဲပစ္လိုု႕မရဘူးဆိုုတာကိုု အျပံဳးမပ်က္ရင္ဆိုုင္ေနတဲ႕အမ်ိဳးသမီးေတြကသိသာေစလိုု႕ပါပဲ။

သမာရိုုးက်သြားေနတဲ႕ အမ်ိဳးသမီးဘ၀ထက္ ပိုုၿပီးၾကံ႕ခိုုင္တဲ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ ပိုုၿပီး ၾကိဳးစားအထားထုုတ္တတ္တဲ႕အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ ပိုု္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ျမင္႔မားတဲ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြ က်မတိုု႕ပတ္၀န္းက်င္မွာ မ်ားမ်ားရွိဖိုု႕လိုုအပ္တယ္လိုု႕လည္း ယူဆမိပါတယ္။

အထူးသျဖင္႔ အမ်ိဳးသမီးတိုုင္းဟာ ကိုု္ယ္လိုုခ်င္တဲ႕ဘ၀ကိုု ကိုုယ္ကိုု္ယ္တိုုင္ ဖန္တီးရယူခြင္႔ရွိတယ္ဆိုုတာကိုု လက္ခံၿပီး ကိုုယ္ကိုုယ္တိုုင္လည္း ရယူႏိုုင္တယ္ဆိုုတဲ႕ စြမ္းရည္ ရွိတယ္ဆိုုတာကိုုပါ ယံုုၾကည္ဖိုု႕ လိုုပါတယ္။

အဲဒါကိုု က်မ အျမဲတမ္း ယံုုၾကည္တယ္။ က်မ လိုုခ်င္တဲ႕ဘ၀ကိုု က်မ ပံုုေဖာ္ရယူႏိုုင္တယ္ဆိုုတဲ႕ယံုုၾကည္မႈဟာ က်မကိုုယ္ထဲမွာေရာ ႏွလံုုးသားထဲမွာပါ အျပည္႔ရွိေနတယ္၊ အျခားသူေတြကိုုေတာင္ မ ွ်ေ၀ေပးႏိုုင္ဖိုု႕ လံုုေလာက္တဲ႕အထိ က်မကိုုယ္တြင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။

အဲဒီ ယံုုၾကည္မႈဟာ က်မ တက္ခဲ႕တဲ႕ တကၠသိုုလ္ကေန ရခဲ႕တာ မဟုုတ္ပါဘူး၊ က်မရခဲ႕တဲ႕ ဘြဲ႕လက္မွတ္ေတြနဲ႕ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေတြက ဘ၀တိုုးတက္မႈ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အမ်ားၾကီး လုုပ္မေပးႏိုုင္ပါဘူး။ အဲဒီ ယံုုၾကည္မႈဟာ က်မျဖတ္ေက်ာ္ခဲ႕တဲ႕အခက္အခဲေတ၊
စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႕နာက်င္မႈေတြ ဆီကရရွိခဲ႕တာခ်ည္းကပါပဲ။

မျပည္႔စံုုမႈေတြနဲ႕အတူ နာက်င္မႈေတြကိုု ေပြ႕ပိုု္က္လိုုက္ရတဲ႕အခါတိုုင္း ဒူးမေထာက္ခ်င္တဲ႕စိတ္နဲ႕၊ ေနာက္မဆုုတ္ခ်င္တဲ႕စိတ္နဲ႕ က်မရဲ႕လုုပ္ငန္းခြင္ ဘ၀ကိုု ေမာင္းႏွင္ခဲ႕တာပါ။

ဘ၀မွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ ကိုုယ္႔ဘ၀ရဲ႕ပန္းတိုုင္မွာေအာင္ျမင္စြာ ရွင္သန္ႏိုုင္ဖိုု႕ဆိုုရင္ ေအာင္ျမင္လိုုတဲ႕စိတ္ဆႏၵ၊ ေအာင္ျမင္တဲ႕အထိၾကိဳးစားမယ္ ေရွ႕ဆက္ေလ ွ်ာက္မယ္ဆိုုတဲ႕ ဇြဲခိုုင္မာမႈ၊ ငါ ေအာင္ျမင္ႏိုုင္တယ္ဆိုုတဲ႕ယံုုၾကည္မႈဟာ ပညာေရး၊ ပိုုင္ဆုုိင္မုႈနဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြထက္ ပိုုၿပီး အေရးၾကီးပါတယ္။

က်မတုုိ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဘာေၾကာင္႕ အားငယ္ေနသလဲ၊
ဘာျဖစ္လိုု႕မျဖစ္ႏိုုင္ဘူးလိုု႕ယူဆေနရသလဲ၊
ဘယ္သူေတြက တားျမစ္ထားလိုု႕ ငါတုုိ႕ကေတာ႕ ပန္းတိုုင္ေရာက္ေတာ႕မွာ မဟုုတ္ဘူးလိုု႕ ထင္မွတ္ေနရတာလဲ။ ဘယ္လိုုအခက္ခဲေတြနဲ႕ေတြ႕ပါေစ ငါဆက္ေလ ွ်ာက္မယ္ဆိုုတဲ႕ စိတ္မာန္တင္းမႈမရွိဘူးလား။ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္ေနရာကေတာ႕ငါ႕အတြက္ပဲ ဆိုုတဲ႕ယံုုၾကည္မႈနဲ႕ေမ ွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟာ အားလံုုးထက္ ပိုုၿပီး အေရးၾကီးတယ္လိုု႕ က်မကေတာ႕ ယံုုၾကည္ပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင္႕အခက္အခဲတစ္စံုုတစ္ရာ ေတြ႕ရုုံနဲ႕ေတာ႕မျဖံဳလိုုက္ပါနဲ႕။ ေနာက္မဆုုတ္လိုုက္ပါနဲ႕၊ ေရွ႕ဆက္ဖိုု႕ခြန္အားေတြ ေလ်ာ႕မပစ္လိုုက္ပါနဲ႕။

က်မတိုု႕ရွင္တုုိ႕သြားခ်င္တဲ႕ ခရီးပန္းတိုုင္ထိ ေရာက္ေအာင္ လွမ္းၾကမယ္၊ ေန႕တိုုင္း အခ်ိန္တိုုင္းမွာ စိတ္ေရာလူပါ လွလွပပေနထိုုင္ၾကမယ္ေနာ္။ ဘာေၾကာင္႔မွ အလွမပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကမယ္။ရုုပ္လွဖိုု႕အတြက္ သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္စြာျပင္ဆင္ေနထိုုင္မယ္။ စိတ္လွဖိုု႕အတြက္ အကုုသိုုလ္ကင္းေအာင္ ေနၾကမယ္ေနာ္ အခ်ိန္တိုုင္း အခ်ိန္တုုိင္း။ လွပစြာေနတတ္ျခင္းအားျဖင္႔ ကိုုယ္႕ကိုုယ္ကိုု ခ်စ္တဲ႕စိတ္၊ တန္ဖိုုးထားတဲ႕စိတ္နဲ႕ယံဳၾကည္မႈရွိေနမယ္။

ၿပီးေတာ႕ ဘယ္သူ႕ကိုုမဆိုု တည္ျငိမ္ေအးေဆးစြာနဲ႕ေျပာဆိုုႏိုုင္ေအာင္ ေလ႔က်င္႔မယ္။ ေဒါသမပါ၊ ေလာဘေတြကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ေမာဟ မျဖစ္ေစဖိုု႕တည္ျငိမ္စြာ ေျပာဆုုိဆက္ဆံႏိုုင္ဖိုု႕ စိတ္သမာဓိေကာင္းေအာင္ အေတြးမွန္ကန္ဖိုု႕ လည္း ၾကိဳးစားပါ႕မယ္။ တည္ျငိမ္စြာေျပာဆိုုျခင္းအားျဖင္႔ ေလးနက္မႈနဲ႕တည္ျငိမ္မႈေၾကာင္႕ ဘယ္လိုုျပႆနာမ်ိဳးကိုုမဆိုု ေျဖရွင္းႏိုုင္မယ္။

ေလာကဓံေကာင္းၾကံဳတဲ႕အခါ မာန္မတက္တဲ႕အျပံဳးမ်ိဳးနဲ႕လူတိုုင္းကိုု ျပံုုးျပႏိုု္င္ဖိုု႕၊ ေလာကဓံဆိုုးကိုု ၾကံဳရင္လည္း ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾကမ္းတမ္းပါေစ ဒူးမေထာက္ဘဲ၊ေနာက္မဆုုတ္စတမ္း ေလ ွ်ာက္ရဲတဲ႕သတၱိမ်ိဳးနဲ႕အရာအားလံုုးအတြက္ း ျပံဳးၾကမယ္ေနာ္။ အဲဒီအျပံဳးေလးတစ္ပြင္႔ေၾကာင္႔ပဲ စိတ္ေရာလူပါ ၾကည္လင္ၿပီး မည္သူနဲ႕မဆိုု အဆင္ေျပေအာင္ ေပါင္းသင္းႏိုုင္မဲ႕ စြမ္းအင္တစ္ရပ္ကိုု ရရွိေစပါလိမ္႕မယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
မတူတဲ႕အျမင္မ်ားရွိရင္လည္း ေဆြးေႏြးဖိုု႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
ႏွလံုုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
ေမသၾကၤန္ဟိန္(ျမစ္မခ)
၀တ္စံု Red Poppy
ဓါတ္ပံုု ဟိန္ထြဋ္ခန္႕(ျမစ္မခ)