ကိုရီးယားႏိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံအမတ္အျဖစ္ ပထမဆုံး တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ အရပ္သား သံအမတ္

ကိုရီးယားႏိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံအမတ္အျဖစ္ ပထမဆုံး တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ အရပ္သား သံအမတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္သည္
မၾကာမီ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုလ္းၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္
ကိုရီးယား သမၼတ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည့္ ျမန္မာသံအမတ္အသစ္ ဦးသန႔္စင္ အား သီးသန႔္ ေတြ႕ဆုံကာ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီး ဦးသန႔္စင္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္
မတ္လ(၇) ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ညပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ ကိုရီးယား ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ထြက္ခြာလာမွာျဖစ္ၿပီး
မတ္လ (၈) ရက္ ေသာၾကာေန႔ မနက္ေစာေစာပိုင္းတြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိမည္
ျဖစ္ပါေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
သံအမတ္ႀကီး ဦးသန႔္စင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
သံတမန္ေရးရာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ရာထူးမွေန၍ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအာဏာကုန္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သံအမတ္ႀကီးအျဖစ္ သမၼတမွ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူျဖစ္ၿပီး
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စိတ္ခ် အားထား ရသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္၊ သူသည္ NLD အစိုးရ တက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ သံအမတ္အျဖစ္ ပထမဆုံး တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမွ မဟုတ္သည့္ အရပ္သား သံအမတ္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္

YNHT(KOREA))🇰🇷