ျပိတၱာျဖစ္ပံုအေၾကာင္း(၁၂)မ်ိဳး

ျပိတၱာျဖစ္ပံုအေၾကာင္း(၁၂)မ်ိဳး

© (၁) ၀ႏၲာသျပိတၱာ၊

ငတ္ျပတ္ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္သလွျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔၏ ခြၽဲကန္း, သလိပ္, တံေတြး, အန္ဖတ္, ႏွပ္ တို႔ကိုသာ ေကာက္ယူ စားေသာက္ေနရေသာ ၿပိတၱာမ်ိဳး။

ရတနာသံုးပါးကို ျပစ္မွားတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကို ျပစ္မွားတဲ႔ပုဂၢိဳလ္၊ စားၾကြင္း၊ စားက်န္ နွပ္, တံေတြးတို႔ျဖင့္ ျပစ္မွားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားဟာ အလြန္အရုပ္ဆိုးျပီး သူတစ္ပါး အန္ဖတ္၊ ႏွပ္၊ တံ ေတြးကို စားေသာက္ရတဲ႔ “၀ႏၲာသျပိတၱာ”မ်ိဳးျဖစ္တတ္၏။

© (၂) ကုဏပါသ ျပိတၱာ၊

လူေကာင္ပုပ္, ေခြးေကာင္ပုပ္, ေႁမြေကာင္ပုပ္ စေသာ အေကာင္ပုပ္တို႔ကိုသာ စားေသာက္ ေနရသည့္ ၿပိတၱာမ်ိဳး။

စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ အရာ၀တၱဳမ်ားကို မရုိမေသ ေပးတတ္တဲ႔သူဟာ အေကာင္ပုပ္ကို စားရတဲ႔ “ကုဏပါသျပိတၱာ”မ်ိဳးျဖစ္တတ္၏။

© (၃) ဂူထ ခါဒက ျပိတၱာ၊

မစင္ ဘင္ပုပ္တို႔ကိုသာ စားေသာက္ ေနရေသာ ၿပိတၱာမ်ိဳး။

သူေတာ္ေကာင္းမ်ားရဲ႕ အစာထဲ ရြံရွာဖြယ္ေတြ ထည့္ေကြၽးတဲ့သူဟာ “ဂူထခါဒကျပိတၱာ”မ်ိဳး ျဖစ္တတ္၏။

© (၄) အဂၢိဇာလျပိတၱာ၊

ခံတြင္းမွ မီးလွ်ံထြက္၍ မီးက်ီး မီးခဲတို႔ကိုပင္ စားေသာက္ေနရေသာ ၿပိတၱာမ်ိဳး။

ပူေလာင္တဲ႔အစာမ်ိဳး မရိုမေသ ေက်ြးခဲ႔ဖူးလွ်င္ “အဂၢိဇာလျပိတၱာ”မ်ိဳး ျဖစ္တတ္၏။

© (၅) သုစိမုချပိတၱာ၊

ကိုယ္လံုး ႀကီးထြား၍ လည္ပင္း႐ွည္ၿပီးလွ်င္ ခံတြင္းကား အပ္နဖားေပါက္မွ်သာ ႐ွိေသာေၾကာင့္ ရေသာအစာကို နားေပါက္ ႏွာေခါင္းေပါက္တို႔က သြတ္သြင္း စားေသာက္ရေသာ ၿပိတၱာမ်ိဳး။

သူတစ္ပါးအလွဴ ပိတ္ပင္ဖူးသူဟာ “သုစိမုချပိတၱာ”မ်ိဳး ျဖစ္တတ္၏။

© (၆) တဏွာ႗ိကျပိတၱာ၊

ေရ အလြန္ မြတ္သိပ္ျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲခံေနရေသာ ၿပိတၱာတမ်ိဳး။

ဆိုးမိုက္တဲ႔စိတ္ျဖင့္ ေရတြင္း,ေရကန္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ႔ဖူးသူဟာ “တဏွာ႗ိကျပိတၱာ” မ်ိဳး ျဖစ္တတ္၏။

© (၇) သုနိဇၥ်ာမကျပိတၱာ၊

မီးေလာင္ငုတ္ႏွင့္တူေသာ ကိုယ္႐ွိ၍ ဆိုးဝါးေသာ ႐ုပ္အဆင္း, မေကာင္းေသာ ယနံ႔ထြက္ေသာ ၿပိတၱာမ်ိဳး။

သက္ႀကီး-သူအိုတို႔ကို မရိုမေသ မေလးမစား ျပက္တိျပက္ေခ်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ဖူးသူဟာ “သုနိဇၥ်ာမကျပိတၱာ”မ်ိဳး ျဖစ္တတ္၏။

© (၈) သတၳဂၤျပိတၱာ၊

ဓားသြား, ငါးမွ်ားခ်ိတ္သြား ႏွင့္ တူေသာ လက္သည္းတို႔ျဖင့္ မိမိကိုယ္အဂၤါကိုကုတ္ဖဲ့၍အသား အေသြးတို႔ကိုသာ စားေသာက္ရသည့္ ၿပိတၱာမ်ိဳး။

မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားဟာ “သတၳဂၤျပိတၱာ”ျဖစ္တတ္၏။

© (၉) ပဗၺတဂၤျပိတၱာ၊

ေတာင္ပမာဏ ႐ွိေသာ ကိုယ္မွ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ အခိုးထြက္ေနေသာ ၿပိတၱာတမ်ိဳး။

သူတစ္ပါး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း တဲ့ ျပာသာဒ္၊ ေက်ာင္း၊ သိမ္ စသည္မ်ားကို မီးတိုက္ ဖ်က္ဆီး ခဲ႔ဖူးသူဟာ “ပဗၺတဂၤျပိတၱာ”မ်ိဳး ျဖစ္တတ္၏။

© (၁၀) အဇဂရဂၤျပိတၱာ၊

စပါးၾကီးေျမြႏွင့္တူေသာ ကိုယ္ျဖင့္ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ လွည့္လည္ သြားလာ၍ ဒုကၡခံေနရေသာ ၿပိတၱာတမ်ိဳး။

သူတစ္ပါးေၾကာက္ေအာင္ ေျခာက္လန္႔ခဲ႔ဖူးသူဟာ “အဇဂရဂၤျပိတၱာ”မ်ိဳး ျဖစ္တတ္၏။

© (၁၁) ေ၀မာနိကျပိတၱာ၊

ဒုကၡတလွည့္, သုခတလွည့္ စက္လည္၍ အတည္မက် ခံစား ေနရေသာ ၿပိတၱာမ်ိဳး။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို တစ္ဘက္ကျပဳျပီး၊ တစ္ဘက္က အက်င့္ပ်က္တဲ႔ မိန္းမမ်ားဟာ “ေ၀မာနိကျပိတၱာ”မ်ိဳး ျဖစ္တတ္၏။

© (၁၂) မဟိဒိၶကျပိတၱာ၊

ၿပိတၱာတို႔အေပၚ၌ ႀကီးမွဴး ႏိုင္ေသာ တန္ခိုးအာဏာ႐ွိေသာ္လည္း ထမင္းအေဖ်ာ္တို႔ကိုကား မစားမေသာက္ရေသာ ၿပိတၱာမ်ိဳး။

တန္ခိုးႀကီးပါလွ်က္နွင့္ ဘာေၾကာင့္ ျပိတၱာျဖစ္ေနရသလဲဆိုေတာ့ ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ ေရာယွက္ေနတဲ႔ မိႆကံေၾကာင့္ျဖစ္၏။ သည္ပုဂၢိဳလ္ဟာ အစိုးရတဲ႔ အာ ဏာလည္း ရွိတယ္။ ဥစၥာပစၥည္းလည္း ေပါမ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းအရာမ္ဗိမာန္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခဲ႔တယ္။

လွဴဒါန္းျပီး ေက်ာင္းဒကာ၊ ေက်ာင္းအမ ဆိုတဲ႔ဂုဏ္္နွင့္ ေက်ာင္းပစၥည္းမ်ားကို မတရား သံုးစြဲစားသံုး ခဲ႔ဖူးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူေသေတာ့ တန္ခိုးႀကီးေသာျပိတၱာ ” မဟိဒိၶကျပိတၱာ”မ်ိဳး ျဖစ္တတ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဝိနည္းပိဋက စသည္တို႔၌လည္း ထိုထို ၿပိတၱာတို႔ ၏အသြင္အျပင္ေနရပ္ဌာန အစားအစာတို႔ကိုစြဲ၍ မ်ိဳးကြဲမ်ားစြာ လာေသး၏။

မာဃေဒ၀လကၤာသစ္-၄၅၁/ ၄၅၂။ ဆဂတိဒီပနီက်မ္း။ ေလာကပညတၱိက်မ္း။᠌᠌᠌

# Crd ေရာင္စဥ္