စင္ကာပူမွာ Service Sector မွ ႏိုင္ငံျခားသား Quota ေလွ်ာ့ခ်ရျခင္း

စင္ကာပူမွာ Service Sector မွ ႏိုင္ငံျခားသား Quota ေလွ်ာ့ခ်ရျခင္း

စင္ကာပူ ပါလီမန္မွာ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဘတ္ဂ်က္အစီရင္ခံစာအရ ႏိုင္ငံျခားသား ပတ္စ္ ကိုတာကို Service Sector မွာ ႏွစ္အလိုက္ ေလွ်ာ့ခ်မယ္ဆိုတာ ေၾကညာၿပီးေနာက္မွာ အလုပ္ရွင္မ်ား အပါအဝင္ႏိုင္ငံျခားမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို ဆိုရွယ္မီဒီယာ၊ သတင္းနဲ႔ အျခား မီဒီယာေတြမွာ ဆူညံသံမ်ားမွတဆင့္ ၾကားသိေနရပါတယ္။

စင္ကာပူမွာ ႏိုင္ငံျခားသား ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ခန္႔ရာမွာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ pass ေတြ ထုတ္ေပးဖို႔ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး (၅) ရပ္ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါတယ္။
(၁) ေဆာက္လုပ္ေရး
(၂) ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း
(၃) သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း
(၄) နည္းစနစ္အရ ထုတ္လုပ္ကုန္ လုပ္ငန္း (ေရနံ ဓာတုေဗဒႏွင့္ ေဆးဝါးလုပ္ငန္း)
(၅) ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ဆိုၿပီး ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အမ္အိုအမ္ရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာ၂၀၁၈ ႏိုင္ငံျခား ပတ္စ္ကိုင္ေဆာင္သူ စုစုေပါင္း ၁.၃ သန္းေက်ာ္ရွိရာမွာ ၂၂.၃% ဟာ Service Sector ကလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Service Sector မွာ ပတ္စ္ကိုင္ေဆာင္သူ ႏိုင္ငံျခားသား စုစုေပါင္း ၃ သိန္းေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။

ကိုင္ေဆာင္တဲ့ ပတ္စ္အမ်ိဳးအစား အေျခခံအားျဖင့္ EP, S pass ႏွင့္ WP ဟု သတ္မွတ္ရာမွာ Service Sector အတြက္ WP ကို မေလးရွား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကၠာအို၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ တိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူေတြကိုသာ ထုတ္ေပးတာမို႔ အျခားႏိုင္ငံျခားသားေတြအတြက္ WP မထုတ္ေပးပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအပါအဝင္ အျခားတိုင္းျပည္မွ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူေတြဟာ Service Sector မွာ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ EP နဲ႔ Spass ကိုသာ ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ EP နဲ႔ S pass ကိုင္ေဆာင္သူ အမ်ားစုဟာ Service Sector မွာ ရွိေနမယ္လို႔ ယူဆထားသည္။ ဒီယူဆခ်က္ဟာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားပါတယ္။

WP ကိုင္ေဆာင္သူ စုစုေပါင္း ၉ သိန္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္ရွိရာမွာ အိမ္အကူက ၂သိန္းခြဲနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးမွာ ၂ သိန္း ၈ ေသာင္းေက်ာ္ရွိေနတာမို႔ က်န္တဲ့ other work pass ၃ေသာင္း ၁ေထာင္ကို ဖယ္ၿပီးတြက္လိုက္ရင္ သေဘၤာက်င္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ နည္းစနစ္အရ ထုတ္လုပ္ကုန္ လုပ္ငန္း အပါအဝင္ Service Sector မွာ WP ၄ သိန္းေက်ာ္သာ ရွိပါတယ္။ Service Sector မွ အပ အျခားေနရာေတြမွာ WP ပိုမ်ားေနမယ္ဆိုတာ သံသယရွိေနစရာမလိုပါဘူး။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ကိုင္ေဆာင္တဲ့ ပတ္စ္အမ်ိဳးအစား ၃ ခုထဲက EP နဲ႔ S pass ကိုင္ေဆာင္သူ အမ်ားစုဟာ Service Sector ထဲကလို႔ ယူဆျခင္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍ သေဘၤာက်င္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ နည္းစနစ္အရ ထုတ္လုပ္ကုန္ လုပ္ငန္း အပါအဝင္ Service Sector စသည့္ ၄ ေနရာကို က်န္တဲ့ WP အေရအတြက္ ၄သိန္း ၄ ေသာင္း အတြက္ အခ်ိဳးက် ခြဲထုတ္ရင္ေတာင္ Service Sector မွာ WP ကိုင္ေဆာင္သူ ၁သိန္း ၁ ေသာင္းေလာက္သာ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသား ဝန္ထမ္း ၃ သိန္းေက်ာ္ ရွိတဲ့ Service Sector မွာ WP ၁ သိန္းေက်ာ္ကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ရင္ က်န္နဲ႔ ၂ သိန္းနီးပါး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားဟာ EP သို႔မဟုတ္ S pass ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားလို႔ ယူဆပါတယ္။

ST သတင္းစာေရးသားခ်က္ လက္ရွိ S pass တိုးလာတဲ့နႈန္းထားဟာ Service Sector အတြက္ ၅ ႏွစ္တာကာလမွာ အျမင့္ဆံုးလို႔ ဆိုပါတယ္။

Service Sector ရဲ႕ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝအရ ပါဝင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကေတာ့
(၁) ေငြေၾကး၊ အာမခံ၊ ေနအိမ္ေရာင္းဝယ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈ
(၂) သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ သိုေလွာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း
(၃) ေစ်းဆိုင္ႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး
(၄) အသင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း
(၅) ဟိုတယ္လုပ္ငန္း
(၆) စားေသာက္ဆိုင္၊ ေကာ္ဖီဆိုင္ႏွင့္ အျခားခြင့္ျပဳထားသည့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ အျခား Sector ၄ ခုနဲ႔ ယွဥ္ရင္ လူအမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ပိုရွိသလို ႏိုင္ငံျခားသား ဝန္ထမ္းခန္႔ထားရာမွာလည္း ျမင္သာထင္သာရွိလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အၿမဲလို မနာလိုစရာျဖစ္ေနတတ္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးပါ။ အျခား Sector ေတြထဲက ေဆာက္လုပ္ေရး၊ သေဘၤာက်င္းအပါအဝင္ ေရနံ ဓာတုလုပ္ငန္းေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ားစုရွိေနေပမယ့္ လုပ္ငန္းေနရာအမ်ားစုဟာ သီးသန္႔ ပိုင္းျခားထားလို႔ သာမန္လူ အၿမဲ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူသလို ညစ္ပတ္ေပေရ ေနတဲ့ သေဘၤာက်င္းနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္ေတြကိုလည္း စင္ကာပူႏိုင္ငံသား အမ်ားစု စိတ္မဝင္စားၾကပါဘူး။

စင္ကာပူက Low income အုပ္စုထဲက အခ်ိဳ႕ဟာလည္း Service Sector မွာ လုပ္ကိုင္ခ်င္ၾကသလို၊ ပညာတတ္ ဝင္ေငြမ်ားမ်ားလိုခ်င္သူ အခ်ိဳ႕ဟာလည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ အာမခံအပါအဝင္ ေနအိမ္ေရာင္းဝယ္ေရးအလုပ္ေတြကို စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။ အျခား Sector မ်ားနဲ႔ ယွဥ္ရင္ Service Sector ရဲ႕ အလုပ္သဘာဝဟာ ပိုၿပီး comfortable ျဖစ္သလို အလုပ္အႏၲရာယ္လည္း ပိုၿပီး လံုျခံဳတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Service Sector မွာ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား အမ်ားစုဟာ ဒီႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံသားေတြနဲ႔ အလုပ္ယွဥ္ လုေနရသလို ျဖစ္ေနတာကို အၿမဲလို သတင္းေတြ၊ မီဒီယာေတြကေန သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ပညာေရး၊ အေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ လစာနႈန္းထားေပၚမူတည္ၿပီး ထုတ္ေပးတဲ့ EP နဲ႔ S pass ကိုင္ေဆာင္သူ Service Sector က ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားဟာ ဒီႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ပတ္မွတ္တစ္ခုလို ျဖစ္မွန္းအသိျဖစ္လာရတာပါ။

အခ်ိဳ႕ Service Sector မ်ားမွ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ မ႐ိုးမသားလုပ္ရပ္မ်ားနဲ႔ S pass ကိုတာ WP ကိုတာမ်ား ရရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ EP ႏွင့္ S pass မ်ားကိုင္ေဆာင္သူေတြရဲ႕ လစာေငြ လိမ္လည္ျပသကာ pass ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေခၚယူက အခေၾကးေငြယူ၍ pass ေလွ်ာက္ေပးျခင္း စသည့္ ျပစ္မႈမ်ားဟာလည္း Service Sector မွာ အျဖစ္အမ်ားဆံုးလို႔ သိရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီ Service Sector က ႏိုင္ငံျခားသား ခန္ထားမႈကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ယူဆရာကေန အခုေတာ့ ကိုတာကို စၿပီး တင္းၾကပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္တာပါ။

စင္ကာပူရဲ႕ GDP တိုးတက္မႈမွာ Service Sector ရဲ႕ အက်ိဳးျပဳမႈဟာလည္း ထိုက္သင့္သေလာက္ရွိေနေပမယ့္ အခုလို Permit Quota ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ရကေတာ့ အထက္မွာ ေရးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ Service Sector မွ ျမန္မာမ်ား အျခား ဘက္ကို ဦးတည္ႏိုင္ရင္ အေကာင္းဆံုးပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤပို႔စ္အား စာေရးသူ ေလ့လာေတြ႕ရွိမႈႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အေပၚ အေျခခံကာ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္၍ စာဖတ္သူတို႔ ယူဆခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲႏိုင္သည္ကို အသိေပးအပ္ပါသည္။

Tin Min