သူေတာ္ေကာင္းဆိုတာ

သူေတာ္ေကာင္းဆိုတာ

© ” သူေတာ္ေကာင္း ” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ပါဠိဘာသာမွာ ” သပၸဳရိသ ” လို႔ ေခၚတယ္။ ” သ ေႏၲာ ပုရိေသာ သပၸဳရိေသာ ” ဆိုတဲ႔ အတိုင္း ၿငိမ္သက္ ေအးခ်မ္း ေသာသူဟု အဓိပၸါယ္ရတယ္။ ျမန္မာလို သူေတာ္ေကာင္းဆိုတာ ေတာ္လည္းေတာ္ ေကာင္းလည္း ေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုလိုတယ္။

ေတာ္တယ္ဆိုတာ အရည္အခ်င္း ရွိတာ ေကာင္းတယ္ဆိုတာ စိတ္ထားေကာင္းတာ။ကိုယ္က်င့္ တ ရားနဲ႔ အသိဥာဏ္ဆိုတဲ႔ အရည္အခ်င္းလည္း ရွိတယ္။စိတ္ေနစိတ္ထားလည္း ေကာင္းတယ္ ဆိုရင္ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ” သူေတာ္ေကာင္း ” တဲ႔။

© တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ” ေတာ္ ” တယ္ ဆိုတာ ပညာအရည္ အခ်င္းကို ေျပာတာ။ ” ေကာင္း ” တယ္ဆိုတာအက်င့္စာရိတၱပိုင္း ဆိုင္ရာ ေကာင္းတာကို ေျပာတာ။

လူေတြကလူတစ္ေယာက္ကို ” လူေတာ္ ” လို႔ ေျပာတာ သူရဲ႕ ပညာအရည္အခ်င္းကို ရည္ညႊန္းၿပီး ေျပာတာ။ ” လူေကာင္း ” လို႔ ေျပာတာက်ေတာ႔ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းကို ရည္ညႊန္းတာ။ ပညာလည္း ေတာ္တယ္။ ကိုယ္က်င့္တရားလည္း ေကာင္းတယ္ေပါ႔။

© သို႔ေသာ္ လူေတြထဲမွာ ပညာေတာ္တယ္။ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းဘူး။ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းတယ္။ ပညာမေတာ္ဘူးဆိုသူေတြလည္း ရွိနိုင္တယ္။ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းတယ္။ ပညာမေတာ္ဘူး။ ပညာေတာ္တယ္။ ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္းဘူးဆိုရင္ တစ္ျခမ္းပဲ႔ေနတယ္။ မျပည့္စံုဘူး။

အဲဒီေတာ႔ ဒီ ( ၂) ခုဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ အတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ ရွိရမယ့္ အရည္အခ်င္းျဖစ္တယ္။ ဒီ ( ၂)ခု ေအာက္ေလ်ာ႔လို႔ မျဖစ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ မျဖစ္မေန တစ္ခုကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ေရြးရမွာျဖစ္မယ္။ ကိုယ္က်င့္တ ရား ေကာင္းဖို႔ ပိုၿပီး အဓိကက်တယ္။

© ” သီလေမဝသုတာ ေသေယ်ာ ” တဲ႔။ ကိုယ္က်င့္သီလက အၾကားအျမင္ ပညာထက္ ပိုၿပီး ခ်ီးမြမ္းထိုက္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းေသာ္လည္း အသိပညာ နည္းပါးသူဟာ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ လုပ္ နိုင္စြမ္း သိပ္မရွိဘူး။

ပညာအရည္အခ်င္းက ေတာ္ပါရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားက မေကာင္းဘူးဆိုရင္ေတာ႔ ဒီပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးက အႏၲရာယ္မ်ားတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာ တတ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သီလနဲ႔ ပညာလို႔ဆိုတဲ႔ ဒီအရည္အေသြး (၂)မ်ိဳးလံုး ရွိတယ္ဆိုရင္ အလြန္တန္ဖိုးရွိတဲ႔လူ ျဖစ္တာေပါ႔။

© ဒီအရည္အေသြး ( ၂)ခုထဲမွာ တစ္ခုမွေလွ်ာ႔ပစ္လို႔ မရဘူး။ သီလရွိမွ ပညာ ရွိနိုင္တယ္။ ပညာရွိမွ သီလရွိနိုင္တယ္။ သီလပရိေဓာတာပညာ – ပညာကို သီလ န႔ဲေဆးေၾကာရတယ္။ ပညာပရိေဓာတံ – သီလကို ပညာနဲ႔ ေဆးေၾကာရတယ္။

ေအး သူေတာ္ေကာင္းဆိုတာ ကိုယ္က်င့္တရားလို႔ ေခၚတဲ႔ သီလလည္းေကာင္းတယ္။ ပညာလည္းေတာ္တယ္ဆိုတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးပဲ။ သို႔ေသာ္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး သူေတာ္ေကာင္းဆိုတာကေတာ႔ ဘုရားရဟႏၲာသာ ျဖစ္တယ္။

© အေျခခံအားျဖင့္ သီလနဲ႔ ပညာရွိသူကို သူေတာ္ေကာင္းလို႔ ေျပာရတယ္။ ဒီေနရာမွာ သီလဆိုတာ သုစရိုက္တရား (၁၀)ပါးကို က်င့္သံုးျခင္းပဲ။ သုစရိုက္တရား က်င့္သံုးတဲ႔သူကို လူေကာင္းလို႔ ေျပာရမယ္။

ကံ ကံ၏ အက်ိဳးကို သိျမင္တဲ႔ ကမၼႆကထာ သမၼာဒိ႒ိ ၎င္း သမၼာဒိ႒ိထက္ အဆင့္ျမင့္တဲ႔ ဝိပႆနာသမၼာဒိ႒ိ ဆိုတဲ႔ အသိဥာဏ္မ်ိဳးရွိရင္ေတာ႔ ” လူေတာ္ ” လို႔ ေျပာရမယ့္ အဆင့္ ေရာက္တယ္။ ဒါ အေျခခံစံအားျဖင့္ ဒီလိုသတ္မွတ္တာ။

( ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ )

ဆရာေတာ္၏ ” သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထား ” စာမ်က္နွာ( ၁ – ၅ ) မွ ေကာက္နုတ္ထားပါသည္။

# ဓမၼရတနာ