ဘဝကတိုတိုေလး

ဘဝကတိုတိုေလး

လူမေလးစား ကဲ့ရဲ႕မွာ စိုးထိတ္တဲ့ စိတ္နဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေလွာင္ပိတ္မထားပါနဲ႔။

ဘဝကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ျဖတ္သန္းပါ။ ဘဝက တိုတိုေလး။

#အိုဘားမား