အသည္းကဲြရင္ေပ်ာက္တဲ့ေဆး

အသည္းကဲြရင္ေပ်ာက္တဲ့ေဆး

(အဘိဏွသုတ္တရားေတာ္)

© အဆိုေတာ္ ေကာ္နီ သီဆိုေနတဲ့ အသည္းကြဲရင္ ေပ်ာက္တဲ့ေဆး သတိရရင္ မ်က္ရည္မလည္တဲ့ေဆး ဒီကမၻာမွာ မရွိေသးဘူးလို႔သီဆိုထားတယ္ေနာ္။

ေသာကေတြေပ်ာက္တဲ့ေဆး အသည္းကြဲရင္ေပ်ာက္တဲ့ေဆး ဆိုတာေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားထားခဲ့ပါတယ္လို႔ ဆုိရမွာေပါ့ လူတိုင္းလူတိုင္း ေသာကေတြ ေျဖဆည္းႏိုင္ဖို႔ ရႈ႕မွတ္ရေအာင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ အဘိဏွသုတ္ ပါဠိေတာ္ကိုေဟာၾကားထားပါတယ္။

© ဒီသုတ္ေတာ္ကို အၿမဲမျပတ္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ေသာကေတြ အသဲကဲြတာေတြ မလဲြမေသြေျပေပ်ာက္မယ္ဆိုတာေတာ့ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကည့္ရင္ သိရပါလိမ့္မည္။

အဘိဏွသုတ္ပါဠိေတာ္။
=============
ပဥိၥမာနိ ဘိကၡေဝ ဌာနာနိ ဣတၳိယာ ဝါ ပုရိေသန ဝါဂဟေ႒န ဝါ ပဗၺဇိေတန ဝါ ေယန ေယနစိ ဝါ အဘိဏွံ ပစၥေဝကၡိ-တဗၺာနိ ပဥၥ။

၁။ ဇရာဓေမၼာမွိ၊ ဇရံ အနတီေတာတိ အဘိဏွံ ပစၥေဝကၡိတဗၺံ။

၂။ဗ်ာဓိ ဓေမၼာမွိ ဗ်ာဓိ ံ အနတီေတာတိ အဘိဏွံ ပစၥေဝကၡိတဗၺံ။

၃။မရဏဓေမၼာမွိ မရဏံ အနတီေတာတိ အဘိဏွံ ပစၥေဝကၡိတဗၺံ။

၄။သေဗၺဟိ ေမ ပိေယဟိ မနာေပဟိ နာနာဘာေဝါ ဝိနာဘာေဝါ-
မွီတိ အဘိဏွံ ပစၥေဝကၡိတဗၺံ။

၅။ကမၼႆေကာမွိ ကမၼဒါယာေဒါ ကမၼေယာနိ ကမၼဗႏၶဳ ကမၼပဋိ-
သရေဏာ ယံ ကမၼံ ကရိႆာမိ ကလ်ာဏံ ဝါ ပါပကံ ဝါ တႆ
ဒါယာေဒါ ဘဝိႆာမီတိ အဘိဏွံ ပစၥေဝကၡိတဗၺံ။

ဣမာနိ ဘိကၡေဝ ပဥၥဌာနာနိ ဣတၳိယာ ဝါ ပုရိေသန ဝါ ဂဟေ႒န
ဝါ ပဗၺဇိေတန ဝါ ေယန ေယနစိ ဝါ အဘိဏွံ ပစၥေဝကၡိတဗၺာနိ ပဥၥ။

အဘိဏွသုတ္ျမန္မာျပန္။
===============

© ရဟန္းတို႔ ဤငါးဌာနတို႔ကို မိန္းမသည္လည္းေကာင္း၊ေယာက္်ားသည္လည္းေကာင္း၊ လူသည္လည္းေကာင္း၊ရဟန္းသည္
လည္းေကာင္း၊ ဘယ္သူမဆိုလည္းေကာင္း၊ ေန႔ေရာညပါ ဘယ္ခါမ-လပ္ အထပ္ထပ္ ဆင္ျခင္အပ္ကုန္၏။

အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းမူကား-

၁။ငါသည္ အိုရျခင္းသေဘာရွိသည္ ျဖစ္၏ အိုရျခင္းသေဘာကို
မလြန္ေျမာက္ႏိုင္ ဤသို႔ ဘယ္ခါမလပ္ အထပ္ထပ္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္အပ္၏။

၂။ ငါသည္ နာရျခင္းသေဘာရွိသည္ျဖစ္၏ နာရျခင္းသေဘာကို မလြန္မေျမာက္ႏိုင္ ဤသို႔ ဘယ္ခါမလပ္ အထပ္ထပ္ ဆင္ျခင္
သံုးသပ္အပ္၏။

၃။ငါသည္ ေသရျခင္းသေဘာရွိသည္ျဖစ္၏ နာရျခင္းသေဘာကို
မလြန္ေျမာက္ႏိုင္ ဤသို႔ ဘယ္ခါမလပ္ အထပ္ထပ္ ဆင္ျခင္သံုး
သပ္အပ္၏။

၄။ ငါ၏ခ်စ္အပ္ကုန္ေသာ၊ စိတ္ ႏွလံုးကိုခ်မ္းသာေစကုန္ေသာ
သတၱဝါ သခၤါရတို႔ႏွင့္ ၊ ရွင္ကဲြ ကဲြရျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ေသကဲြ ကဲြရျခင္းသည္ လည္းေကာင္း ျဖစ္၏။ဤသို႔ ဘယ္ခါမလပ္ အထပ္ထပ္ဆင္ျခင္သံုးသပ္အပ္၏

၅။ ငါသည္ ကံသာလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ဥစၥာရွိ၏။ ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္းရွိ၏ ကံသာလွ်င္ ေဆြမ်ိဳးရွိ၏။ ကံသာလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိ၏။အၾကင္ေကာင္းကံ မေကာင္းကံကို ျပဳအံ့ ထိုျပဳလုပ္ေသာကံ၏အေမြခံသည္ ( ရလာဘ္သည္) ျဖစ္အံ့ ဤသို႔ ဘယ္ခါမလပ္ အထပ္ထပ္ ဆင္ျခင္းသံုးသပ္အပ္၏။

© ယင္းတရား ( ၅ ) ပါးကို ေန႔ေရာညပါ အဘယ္အခါမလပ္ ပြားမ်ားေသာသူတို႔သည္ ေသာကေတြကို ေျဖဆည္းႏိုင္မည္။ အသည္းကဲြတာေတြကိုေျဖေဖ်ာက္ ႏိုင္မည္ဆိုတာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ေပးခဲ့တဲ့-ေသာကေျပေဆး အသည္းကြဲရင္ ေပ်ာက္တဲ့ေဆးပါ။

သူအသိနဲ႔ သူမို႔ သူအျမင္ပဲ မွန္တယ္ထင္တယ္ရင္ေတာ့သူအား ေပးရန္တကယ့္ အသည္းကဲြရင္ ေပ်ာက္တဲ့ေဆးမရွိဘူးထင္ရင္..

Credit : သာဂရအရွင္။

# နန္းေတာ္ဝင္ျမင့္မိုရ္