ေတာ္ေတာ္ အားသလား

ေတာ္ေတာ္ အားသလား

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ျမန္မာစာေမးခြန္းထဲမွာ ပုဒ္အထားအသို ျပန္ေရးခိုင္းတာ ပါပါတယ္။ အဲဒီထဲက ဝါက်တစ္ေၾကာင္းက ဒီလိုပါ။

• ေမေမသည္ ျခင္းေတာင္းထဲက မမအား ဘူးသီးတစ္လံုး ယူခိုင္းသည္။

ပုဒ္အထားအသို နားလည္သူေတြက ဒီလို တည့္ေျဖၾကပါလိမ့္မယ္။

• ေမေမသည္ မမအား ျခင္းေတာင္းထဲက ဘူးသီးတစ္လံုး ယူခိုင္းသည္။

ဒီလိုကေလးေတြ ထားသို ေျဖဆိုလို႔လည္း ရပါေသးတယ္။

• ေမေမသည္ ျခင္းေတာင္းထဲက ဘူးသီးတစ္လံုး မမအား ယူခိုင္းသည္။
• ျခင္းေတာင္းထဲက ဘူးသီးတစ္လံုး မမအား ေမေမသည္ ယူခိုင္းသည္။
• မမအား ျခင္းေတာင္းထဲက ဘူးသီးတစ္လံုး ေမေမသည္ ယူခိုင္းသည္။

အဓိကက ‘ျခင္းေတာင္းထဲက ဘူးသီးတစ္လံုး’ ဆိုတာကို တြဲကပ္ထားဖို႔ပါပဲ။ ေနရာ အထားအသိုပဲ ေျပာင္းႏိုင္ၿပီး စကားလံုးေတြေတာ့ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ မရွိတာမို႔ ဝါက်ကေတာ့ ေခ်ာေမြ႕ခ်င္မွ ေခ်ာေမြ႕ပါမယ္။
ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေမးခြန္းဝါက်ဟာ စကတည္းက မွားေနတာမို႔ စာေျဖသူက မွားေျဖခဲ့ရင္လည္း အမွန္ (အမွတ္ျပည့္) ေပးရမယ့္ ေမးခြန္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ လက္ခံျပပုဒ္ ‘အား’ကို မဆီမဆိုင္ ထည့္သံုးထားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ သံုးရမွာက ‘ကို’ ျဖစ္ပါတယ္။

• ေမေမသည္ ျခင္းေတာင္းထဲက မမ’အား’ ဘူးသီးတစ္လံုး ယူခိုင္းသည္။ (ေမးခြန္း မွားယြင္း)
• ေမေမသည္ ျခင္းေတာင္းထဲက မမ’ကို’ ဘူးသီးတစ္လံုး ယူခိုင္းသည္။ (ျဖစ္သင့္ေသာ ေမးခြန္း)

‘လက္ခံျပပုဒ္’ ‘အား’ကို ႁခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ အေလးအျမတ္ထားအပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ တြဲသံုးလို႔ ရတယ္ ဆိုေပမဲ့ ဒီဝါက်မွာ ‘မမ’ဟာ အေလးအျမတ္ ထားအပ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္မ်ိဳး ဟုတ္ မဟုတ္ ဆိုတာေလာက္ေတာ့ ေမးခြန္း ထုတ္သူေတြ သိထားသင့္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးျပစရာေတြ ရွိေသးေပမဲ့ ေရာေထြးကုန္မွာ စိုးလို႔ ဒီမွ်နဲ႔ပဲ …။

ေအးေက်ာ္မင္း
၆-၃-၂ဝ၁၉