(ပ်င္းတာကိုျပင္မွ)

(ပ်င္းတာကိုျပင္မွ)

လူတကာအျမင္မွာ
ဟန္နဲ႔ႂကြားရာလူအထင္ႀကီးမလား
ေနခဲ့ရသည္ငါပ်င္းတာသူမသိ…..

လူေတြေ႐ွ႕တြင္ဟန္ျပကာ
အလုပ္လုပ္လူျမင္မွာလိမၼာတာေပါ့
ကြယ္ရာမွာမႈိင္ထိုိင္ကာအေလးမထား
အရမ္းပ်င္းတဲ့ငါပါလား…..

ပ်င္းတာကလြန္ပါတေလ
ေ႐ွ႕ေရးအတြက္ရင္ေလးသပ
ပ်င္းတာျပင္မွအဓိက…..

အေပါင္းေဖာ္ေတြလည္းထို႔တူေပ
ပ်င္းကာမေနနဲ႔ေလ
ပ်င္းေနရင္ေလအလကား
လူတာျဖစ္တဲ့လူငႏြား……

လူ႔ငႏြားမျဖစ္ဖို႔တို႔တေတြ
အလုပ္လုပ္ၾကစို႔ေလ
ဒါမွသာလ်ွင္မိဘက
ရႊင္ကာျပဳံးမယ္ေအးခ်မ္းလွ…….

ငါတို႔တေတြအခ်ိန္တိုင္းေလ
ပ်င္းရိခ်င္းကိုတြန္းလွန္မေလ
ဒါမွသာလွ်င္တို႔အနာဂါတ္
လွပေနမွာဧကန္မွတ္…..

(သူရိန္.. ေခတၱလူ႔ျပည္)
(၅.၄. ၂၀၁၉)