ယဥ္ေက်းဖုိ႔ဆုိတာကေတာ့ ယဥ္ေက်းခ်င္တဲ့ ဆႏၵက´ စရမွာပါ။

ယဥ္ေက်းဖုိ႔ဆုိတာကေတာ့ ယဥ္ေက်းခ်င္တဲ့ ဆႏၵက´ စရမွာပါ။

`ယဥ္ေက်းဖုိ႔ဆုိတာကေတာ့ ယဥ္ေက်းခ်င္တဲ့ ဆႏၵက´ စရမွာပါ။

မယဥ္ေက်းခ်င္ၾကဘူးလား။ အဆုိတစ္ခု ႐ွိတယ္။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ရတာဟာ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မကုန္ပါဘူး။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔လုိက္စမ္းပါ။ ကြၽန္မတုိ႔ ျပည္သူေတြ ယဥ္ေက်းၾကေစခ်င္ပါတယ္။

`လူသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ သိကၡာဟာ မိမိရဲ႕ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ႏုိင္စြမ္းနဲ႔ အမ်ားႀကီးဆုိင္ပါတယ္´ ။

`ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ားစြာကုိ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ရာမွာ လူမ်ိဴ း၊ ဘာသာအရ ခ်စ္စဖြယ္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိေလးေတြ ႐ွိၾကပါတယ္။ ေၾကာက္စရာ စက္ဆုပ္စရာေတြလည္း ႐ွိပါတယ္´ ။ ဘယ္ဟာကုိ ေရြးမလဲဆုိတာ `တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေပမယ့္ အမ်ားေပါင္းလုိက္ေတာ့ လူမ်ိဴ းတစ္မ်ိဴ း၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ပုံရိပ္ ျဖစ္သြားပါတယ္´ ။

ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိေတြဟာ ကြၽန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံအေပၚကုိ ကမၻာက ျမင္ပုံအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိႏုိင္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္.