#ဒိုက္ဗာ/ႏို႕မွဳန္႔ႏွင့္ဆန္မ်ား ျပက္လပ္ေတာ့မည္

#ဒိုက္ဗာ/ႏို႕မွဳန္႔ႏွင့္ဆန္မ်ား ျပက္လပ္ေတာ့မည္

#ကူညီျပီးအလွဴ ရွင္ထံေရာက္ေအာင္ရွယ္ေပးၾကပါ
———————————————————–
28- 11- 2018 ဗုဒၶဟူးေန႕
———————————
ဆန္ ဆီ ပဲ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ား

နို႕စုိ႕ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ နို႕မႈန္႕ႏွင့္
ဒိုက္ဗာ တို႕ကုိလွဴဒါန္းနိုင္ပါသည္။
—————————————————————
ဆက္သြယ္လွဴ ဒါန္းရန္📮📮📮
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး📝
ေျမာင္းျမ<->လပြတၱာဟိုင္းေဝးလမ္းမေဘး🚋🚃🚋
ရန္ကုန္ကလာမယ္ဆိုရင္လပြတၱာၾကိဳးတံတားကေနေရတြက္ရင္
ေကြ႕ငါးေကြ႕ေက်ာ္ရင္ေရာက္ပါျပီ🚩🚩🚩
မိဘမ့ဲကေလးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးေက်ာင္းနွင့္🏡🏡🏡
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးခ်ိဳ႕တ့ဲကေလးမ်ား ပညာေရးေထာက္ပ့ံေက်ာင္း🏡

📞Ph 09 444 78 37 45
📞Ph 09 772282993