ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းကို မွီခိုေနလို႔မရဟု မႏၱေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းကို မွီခိုေနလို႔မရဟု မႏၱေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းကို မွီခိုေနလို႔မရပါဘူးဟု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးေကာ္နာ ဖြင့္ပြဲ တြင္ ေျပာခ့ဲသည္။

ပထမဆံုး အေမရိကန္စီးပြားေရးေကာ္နာဖြင့္ပြဲ ကို မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းတြင္ ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ယခုလိုေျပာၾကားခ့ဲ ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာဟာ အိမ္နီးခ်င္းပီသေအာင္ ေနတတ္သလို ၊ အေဝးဆံုးေနရာမွာ႐ွိေနတဲ့ သူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ထူေထာင္ တက္ပါတယ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းကို မမွီခိုခ်င္ပါဘူး ႏိုင္ငံေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာကို မွီခိုရမွာပါ”ဟု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုပဲ ၾကည့္ေနလို႔မရေၾကာင္း ၊ တစ္ကမၻာလံုးကို လႊမ္းျခံဳၿပီး ၾကည့္ႏိုင္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဖြံၿဖိဳးမႈ ၊ ဒီမိုကေရစီ ႐ွင္သန္မႈမ်ား ခိုင္ျမဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ပထမဆံုး အေမရိကန္စီးပြားေရးေကာ္နာဖြင့္ပြဲ သို႔ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး မာစီရယ္ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး မာစီရယ္ႏွင့္ သံရံုးမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားသည္ အေမရိကန္-အင္ဒို-ပစိဖိတ္ မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးပါပံု ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားဗီဇာေလ်ွာက္ထားျခင္း ၊ အေမရိကန္သံရံုးမွ ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မႏၱေလးဂ်က္ဖာဆန္စင္တာတြင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အိမို႔မို႔ခိုင္