ကြမ္းကို ခုခ်က္ျခင္း ျဖတ္လိုက္ပါ

ကြမ္းကို ခုခ်က္ျခင္း ျဖတ္လိုက္ပါ

ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝွမ္း
ျပည္သူ၊သားမ်ား ပိုလို႔သတိရွိရန္

မစားပါနွင့္ေတာ့လို႔ မဟန္႔ မတားေတာ့ပါဘူး…
ဟန္႔တားေပါင္းမ်ားလို႔ အဆဲခံရေပါင္းလည္း မ်ားပါပီ

၁။ ကြမ္း႐ြက္ေရာင္းသူတို႔၏ ဆဲဆိုသံ
၂။ ကြမ္းယာေရာင္းသူတို႔၏ ႀကိမ္းေမာင္းသံ
၃။ ကြမ္းစားသူတို႔၏ အျပစ္တင္ဆူပူသံ
၄။ ကြမ္းစြဲေနသူတို႔၏ အျမင္ေစာင္း အေျပာခံရသံ
၅။ ျမန္မာဓေလ့မို႔ဟု မနွစ္ၿမိဳ႕ ေဝဖန္သံ ….ေတြၾကားမွာ
ခံရဖန္ မ်ားလာေတာ့ အခု ဆက္ပီး မဟန္႔တားေတာ့ပါဘူး

ဘယ္သူ တရားပ်က္ပ်က္ မပ်က္ပ်က္
ကိုယ္မပ်က္ရင္ပီးေရာ႕
ဘယ္သူ စားစား မစားစား
က်ဳပ္နွင့္ က်ဳပ္တို႔မိသားစုေတြ မစားရင္ ပီးတာပါပဲ
ဆိုတဲ့ ဥပကၡာစိတ္ကို နွလံုးသြင္းေနခဲ့ေသာ္လည္း

ယခုလို ၾကားရျမင္ရျပန္ေတာ့လည္း
အသိစိတ္က မေနနိုင္လို႔
ေျပာခ်င္ေနေသာ စိတ္ကေလးက ျဖစ္လာခဲ့ျပန္သည္
ဒါေၾကာင့္

၁။ မ်ားမ်ား စားၾကပါ
၂။ မနားတမ္း စားၾကပါ
၃။ မျဖစ္မေန စားၾကပါ
၄။ အၿမဲတမ္း စားၾကပါ
၅။ မျပတ္တမ္း စားၾကပါ
၆။ အၿပိဳင္အဆိုင္ စားၾကပါ
၇။ အဆက္မျပတ္ စားၾကပါ

ဘယ္သူမမူ႔ မိမိမူ႔ပါပဲ
ကိုယ္ျဖစ္ရင္ ကိုယ္ပဲခံရတာပါပဲ
ဘယ္သူအပူျဖစ္လို႔လည္း အေနသာႀကီးပါ
မ်ားမ်ားစား ျမန္ျမန္ျဖစ္
ေစာေစာေသၾကလည္း ေအးတာပါပဲဗ်ာ့
လူ႔ေလာက ဆိုတာ လူျဖစ္ရတာ လြယ္ပါတယ္

အမွန္ေျပာ အမုန္းခံ
Moe Min (Mye Bon )

photo credit ပါးတျခမ္းဆရာေတာ္

သူရြဲ႕ေျပာေနတာ က႐ုဏာေဒါေသာနဲ႔ ေျပာေနတာပါ
ကြမ္းကို ခုခ်က္ျခင္း ျဖတ္လိုက္ပါ။
အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ေလး။