မႏၲေလးကေန ငပလီကို ဒီလို သြားၾကမယ္။

မႏၲေလးကေန ငပလီကို ဒီလို သြားၾကမယ္။

👉🏽မႏၲေလးကေန ငပလီကို
ဒီလို သြားၾကမယ္။

တံခြန္တိုင္အဝိုင္းကေန အျမန္လမ္းအတိုင္း
မိုင္၂၂၀အထိေမာင္း
ေမာင္းခ်ိန္ ၃နာရီခြဲ

မိုင္၂၂၀ကေနဆင္းၿပီးတာနဲ႔
ေခ်ာင္းနက္ ကံျပားလမ္းဆံု ေရာက္တယ္။
ေခ်ာင္းနက္ဘက္လိုက္ရပါမယ္
အဲ့ဒီကစၿပီး ပဲခူး႐ိုးမကို စျဖတ္ပါတယ္။
လမ္းက်ယ္ၿပီး အရမ္းေကာင္းတဲ့
ေတာင္တက္ ေတာက္ဆင္းလမ္းပါ။
မိုင္၂၂၀ကေန ေတာက္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ထြက္အထိ
ေမာင္းခ်ိန္ ၁နာရီ ၄၅မိနစ္ပါ

ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ထြက္ကေန
ျပည္ကို ေမာင္းခ်ိန္ ၂နာရီခြဲပါ။
လမ္းက်ဥ္းၿပီး လမ္းေကာင္းပါတယ္။

ျပည္ကေန နဝေဒးတံတားျဖတ္ၿပီး
ဥရွစ္ပင္ၿမိဳ႕ကို ၄၅မိနစ္ ေမာင္းပါတယ္။

ဥရွစ္ပင္ေက်ာ္တာနဲ႔ ရခိုင္႐ိုးမကို စၿပီးျဖတ္ပါၿပီ ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္းေတြနဲ႔ ၄နာရီေလာက္ေမာင္းၿပီး ေတာင္ကုတ္ကိုေရာက္ပါတယ္။ လမ္းေကာင္းပါတယ္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြ လမ္းက်ဥ္းတာတခုေတာ့ ရွိပါတယ္။

ေတာင္ကုတ္ကေန ငပလီကို
ရခိုင္႐ိုးမအေနာက္ဘက္ျခမ္းကေန
သြားရပါတယ္။
ငပလီအထိ ေမာင္းခ်ိန္
၁နာရီခြဲပဲ ၾကာပါတယ္။

စုစုေပါင္း မႏၲေလးကေန ငပလီအထိ
ကားေမာင္းခ်ိန္သီးသန္႔ ၁၄နာရီတိတိ ၾကာပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ေတာင္းတြင္းႀကီးၿမိဳ႕ထြက္ကေန ျပည္ၿမိဳ႕အထိ လမ္းက်ဥ္းတာတခုပဲရွိပါတယ္။ က်န္လမ္းတေလွ်ာက္လံုး လမ္းေကာင္းပါတယ္။
အခုကြ်န္ေတာ္ေျပာျပတဲ့လမ္းဟာ ေခြးဘီလူးကားေတာင္ ငပလီကို သြားလို႔ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ
Credit