ေျခာက္ရက္ၾကာ ေရနဲ ့ မီး တနိုင္ငံံလံုးျပတ္ေနတဲ့ ဗင္နီဇြဲလားနိုင္ငံ

ေျခာက္ရက္ၾကာ ေရနဲ ့ မီး တနိုင္ငံံလံုးျပတ္ေနတဲ့ ဗင္နီဇြဲလားနိုင္ငံ

ေျခာက္ရက္ၾကာ ေရနဲ ့ မီး တနိုင္ငံံလံုးျပတ္ေနတဲ့ ဗင္နီဇြဲလားနိုင္ငံ
မွာ ကုန္တိုက္ေတြ ဘဏ္ေတြ ကို လူအုပ္စုေတြက ၀င္ေရာက္လုယက္ေနၾကပါတယ္။ေဖၚျပထားတဲ့ ပံုဟာ ဘဏ္တစ္ခုကို ဓါးျမတိုက္တဲ့သူေတြက ၾကဲထားတဲ့ ေငြစကၠဴေတြ ဟာ လမ္းမမွာ ျပ့ည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဓါးျပေတြဟာ ေဒၚလာေတြယူသြားျပီး နိုင္ငံသံုးေငြဟာ ဘာမွတန္ဘိုးမရွိေတာ့လို ့ လမ္းေပၚၾကဲသြားကို ဘယ္သူမွ ေကာက္မယ့္သူမရွိတာေတြ ့ရပါတယ္။

SAW