ေျမသိမ္းခံရသည့္ကိစၥ ေျဖရွင္းေပးရန္ေတာင္းဆုိသည့္ လယ္သမားမ်ားကုိ အခ်ိန္မရွိဘူးဟု ေျပာခဲ့သည့္ ပဲခူးတုိင္း လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ သတိေပး

ေျမသိမ္းခံရသည့္ကိစၥ ေျဖရွင္းေပးရန္ေတာင္းဆုိသည့္ လယ္သမားမ်ားကုိ အခ်ိန္မရွိဘူးဟု ေျပာခဲ့သည့္ ပဲခူးတုိင္း လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ သတိေပး

ပဲခူး ၊မတ္ ၁၅

လယ္ေျမသိမ္းခံရသည့္ကိစၥအတြက္ ေျဖရွင္းေပးရန္ေတာင္းဆုိသည့္ လယ္သမားမ်ားကုိ အခ်ိန္မရွိဘူးဟု ေျပာႀကားခဲ့သည့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ေဇာ္ႏုိင္ကုိ ထုိသုိ႔ေျပာႀကားျခင္းသည္ လက္ခံႏုိင္စရာ မရွိေႀကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က သတိေပး ေျပာႀကားလုိက္သည္။

ယေန႔ နံနက္ပုိင္းက ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ပဲခူးျမိဳ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာႀကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တုိင္း လယ္/ဆည္ ဝန္ႀကီးကေနျပီးေတာ့ အခ်ိန္မရွိဘူးေျပာတာလည္းလုံးဝလက္ခံႏုိင္စရာအေႀကာင္း
မရွိပါဘူး။ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္ ကုိယ္ပုိင္ႏုိင္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ရမယ္။ကုိယ့္အလုပ္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး အခ်ိန္မရွိဘူးဆုိတာ လုံးဝလက္ခံႏုိင္တဲ့ အေႀကာင္းျပခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရသည့္ျဖစ္စဥ္မွာ သုံးႏွစ္ခန္႔ႀကာျမင့္ေနျပီး မျပီးျပတ္ေသးသည့္အတြက္ တစ္လအတြင္း ဗဟုိအစုိးရသုိ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ တင္ျပရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က ေျပာႀကားခဲ့သည္။

နႏၵမ်ဳိးေဆာင္
The Speaker