ဒီေန႔ေခတ္မွာ … အဘေတြကို တည့္တည့့္ၾကည့္ၿပီး ေျပာေနသလိုပါဘဲလား

ဒီေန႔ေခတ္မွာ … အဘေတြကို တည့္တည့့္ၾကည့္ၿပီး ေျပာေနသလိုပါဘဲလား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ … လြန္ခဲ့တဲ့ ၆၉ ႏွစ္က ေဟာေျပာခဲ့တဲ့မိန္႔ခြန္းဟာ
ဒီေန႔ေခတ္မွာ … အဘေတြကို တည့္တည့့္ၾကည့္ၿပီး ေျပာေနသလိုပါဘဲလား …
…………………………………………….
“ယခုေနခါမယ္
တုိင္းျပည္ကုိ မိမိတုိ႔ပါတီ ျပန္အာဏာရေအာင္ ေျခထုိးၾကတဲ့ကိစၥမွာ
ေယာင္ေယာင္မွားမွား ျဖစ္တဲ့လူေတြဟာ
ေစတနာပါသည္ၿဖစ္ေစ၊ မပါသည္ၿဖစ္ေစ၊
တုိင္းျပည္သစၥာေဖာက္တဲ့ ကိစၥမွာ
ရန္သူ နံပါတ္တစ္ ေတြျဖစ္တယ္ …။ (ၾသဘာသံမ်ား)။

က်ဳပ္တုိ႔ဟာ
ဒီတုိင္းျပည္မွာ အစုိးရၿဖစ္ေအာင္
အတင္းအဓမၶ လုပ္လာလုိ႔
အစုိးရၿဖစ္တာ မဟုတ္ဘူး။
တုိင္းၿပည္လူထုရဲ့ ေထာက္ခံမႈနဲ႔
က်ဳပ္တုိ႔အစုိးရ ျဖစ္ေနတာ …။

တုိင္းျပည္က မၾကည္ညိဳဘူးဆုိတာ
က်ဳပ္တုိ႔ သိတဲ့တစ္ေန႔မွာ
က်ဳပ္တုိ႔လဲ မေနပါဘူး။
ထြက္မွာပါဘဲ …။

သုိ႔ေသာ္လည္းဘဲ
တႏွစ္ေလာက္ က်ဳပ္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ၾကည့္တဲ့ အခါမွာ
က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ဘယ္လုိလူစားေတြလဲ၊
ရာဇဝင္မွာ အေရးခံမယ့္ လူစားမ်ဳိးလား၊
ရာဇဝင္မွာ အထင္းခံမယ့္ လူစားမ်ဳိးေတြလား ဆုိတာ
ခင္ဗ်ားတုိ႔ ကုိယ္တုိင္သိပါလိမ့္မယ္ …။”

(သခင္ေအာင္ဆန္း)
၁၉၄၇ခုႏွစ္၊
ဇူလုိင္လ၊ ၁၃ရက္ေန႔တြင္
ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမၾကီး၌ မိန္႔ၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း
ျပန္လည္မ်ွေဝပါသည္။
Credit : Min Naing