ဦးေပၚဦး ေလ်ွာက္ထုံးမ်ား

ဦးေပၚဦး ေလ်ွာက္ထုံးမ်ား

မင္းၾကီး။ ။ ဟဲ့…ေပၚဦး … ျမန္မာျပည္ကိုဘာလို႔ ေဘးေရာက္ ေနတဲ့နိုင္ငံလို႔

တင္စားေနၾကသ လဲ။

ေပၚဦး။ ။ မွန္လွပါ … တိုင္းတစ္ပါးသားေတြ ေမးတိုင္း ဘယ္နားကနိုင္ငံမွန္း

မသိၾကလို႔တရုတ္ေဘး ထိုင္းေဘး အိႏၵိယေဘး ကပါလို႔ ျပန္ေျဖေနရလို႔ ပါဘုရား

မင္းၾကီး။ ။ သူ႔ခ်ည္းသာေလာ….

ေပၚဦး။ ။ မုန္တိုင္ေဘး ေရေဘး မ်ားအျပင္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ေဘးေတြ

နဲ႔ ပိုေတာင္ေဘးေရာက္ပါျပီဘုရား။

————————————————–

မင္းၾကီး။ ။ ဟဲ့…ေပၚဦး…ၾကက္မတြန္လို႔ မိုးမလင္းဘူး လု႔ိ ဘယ္သူေတြ

ေအာ္ေနၾကသလဲ….

ေပၚဦး။ ။ ၾကက္ဖ ေနာက္တစ္ေကာက္ေကာက္လိုက္ေနတဲ့တပည့္ေတြပါဘုရား။

မင္းၾကီး။ ။ သူ႔ခ်ည္းသာေလာ…..

ေပၚဦး။ ။ တိုင္းျပည္ကိုမိုးလင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္ျပီး တိုင္းျပည္အေမွာင္က်ေနရင္

မိန္းမနဲ႔ ေျပးအိပ္ေနတတ္တဲ့သူမွ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းထင္တဲ့သူမ်ိဳးေတြပါဘုရား။

————————————————–

မင္းၾကီး။ ။ဟဲ့…ေပၚဦး… ကုိယ္ပိုင္စြမ္းရည္(personal power )ျပည့္ဝျပီး

လူေလးစားခံရတဲ့ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ိဳးလဲ။

ေပၚဦး။ ။ဘာအာဏာမွမရွိေသးပဲ နိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြသံတမန္ေတြ

ေလးေလးစားစားလာေတြ႔ရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးပါဘုရား။

မင္းၾကီး။ ။ သူ႔ခ်ည္းသာေလာ…..

ေပၚဦး။ စြမ္းရည္မျပည့္ ေလးစားမခံရတဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးဆို အဆင့္တူျခင္းေတာင္

ေတြ႔ဖို႔ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ထိုင္ေစာင့္ရတတ္ပါတယ္ဘုရား။

————————————————–

မင္းၾကီး။ ။ လူပိန္းၾကိဳက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာၾကီအျဖစ္ျပခ်င္ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ

ေပၚဦး။ ။ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ ခဏခဏ ထိုးရပါမယ္ဘုရား။

မင္းၾကီး။ ။သူ႔ခ်ည္းသာေလာ…..

ေပၚဦး။ ။ ေနာက္ဆံုးအဖြဲ႔နဲ႔လက္မွတ္ထိုးျပီးတာနဲ႔ အရင္ဆံုးလက္မွတ္ထိုးထားတဲ့

အဖြဲ႔နဲ႔ တိုက္ပြဲျပန္တိုက္ရပါမယ္ဘုရား။

—————————————————

မင္းၾကီး။ ။ ဟဲ့…ေပၚဦး…ျမန္မာျပည္မွာ ဘာလို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ အာဏာသိမ္းမွဳေတြ

ျဖစ္ေနရသလဲ။

ေပၚဦး။ ။ အာဏာဆိုတာ တန္ဖိုးရွိလြန္းတဲ့အတြက္ မသမာသူေတြ လက္ထဲ

မေရာက္ရေအာင္ မၾကာခဏ သိမ္းေပးထားရတာပါ ဘုရား။

မင္းၾကီး။ ။ သူ႔ခ်ည္းသာေလာ……

ေပၚဦး။ ။ သိမ္းတဲ့သူတိုင္း မသမာသူေတြျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္ဘုရား။

———————————————–
CREDIT TO NAING OO