(မ်က္ႏွာလြဲေနလိုက္ပါ)

(မ်က္ႏွာလြဲေနလိုက္ပါ)

တခ်ိဳ႕လူေတြက လိမ္ေနတယ္ ။
လိမ္ေနမွန္းသိရက္နဲ႔
မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္လိုက္ရတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြကအက်င့္ယုတ္တယ္။
အက်င့္ယုတ္မွန္းသိရက္နဲ႔
မ်က္ႏွာ ပ်က္မရလို႔ သည္းခံေနလိုက္ရတယ္။

တခ်ိဳ႕လူေတြက ေလမ်ားတယ္။
ေလမ်ားမွန္းသိရက္နဲ႔
မေကာင္းတတ္လို႔ မ်က္စိတစ္ဖက္ပိတ္ေနလိုက္ရတယ္။

တခ်ိဳ႕လူေတြ ကသိပ္အေျပာေကာင္းတယ္။
မဟုတ္မွန္းသိရက္နဲ႔ နားေထာင္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔
က်ိတ္ယုံလိုက္ရတယ္။

တခ်ိဳ႕လူေတြက ဟန္ေဆာင္ေကာင္းတယ္။
ဟန္ေဆာင္ေနမွန္းသိရက္နဲ႔ ကိုယ္ပါမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ဟန္ေဆာင္လိုက္ရတယ္။

လူ႔ေလာကႀကီးဟာအရမ္း႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။
သိေနေပမယ့္လည္း မသိလိုက္တာကပိုေကာင္းသလိုျမင္ေနေပမယ့့္လည္း မျမင္ခ်င္ေယာင္ဟန္ေဆာင္လိုက္ရတာ ပိုၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းပါတယ္။

အေျဖမထြက္တဲ့ အရာတစ္ခုကို
တစ္ေဒါက္ေခါက္ၿပီး ထိုင္တြက္ခ်က္ေနလည္း ဘာမွမထူးလာတာေတြ႐ွိတတ္ပါတယ္။

ကိုယ္ျပဳ ျပင္လို႔မရမယ့္အတူတူ
တခါတေလမ်က္ႏွာေလးလြဲေနတာက ပိုၿပီးေကာင္းပါတယ္။

Credit to မာရင္ရင္