“လူ”

“လူ”

•••••••••••••••••

အပုတ္ အစပ္ေတြ စားျပီး
မဟုတ္မဟပ္ စကားေတြ
ပြားတာလည္း
‘လူ’ ပါပဲ

ဟန္ေဆာင္မႈေတြ ဗလပြနဲ႔
ေလာကြတ္ေခ်ာ္ ျပီး
ေက်ာပြတ္ႀကတာလည္း
‘လူ’ ပါပဲ

ေနာင္တရျပီလို႔ ေအာ္ေအာ္ျပီး
ေနာင္တဆိုတဲ႔ အဓိပၸါယ္
အေသအခ်ာ မသိႀကတာလည္း
‘ လူ’ ပါပဲ

ခဏေလးပါ ခဏေလးပါ
ေျပာေျပာျပီး တစ္ဘဝတာ
ေဝးသြားႀကတာလည္း
‘လူ’ ပါပဲ

သူမ်ားရဲ႕ နာက်င္မႈ႔ ကို
မသိဟန္ျပဳ ျပီး မိမိကိုယ္တိုင္က်
လက္ထိပ္ေလး ထိတာေတာင္
ေအာ္ဟစ္ေနႀကတာလည္း
‘လူ’ ပါပဲ

သူငါ အစြဲ ေတြနဲ႔
လူတကာ ကြဲျပား ေနတာ လည္း
‘လူ’ ပါပဲ

ကာလ သံုးပါး နားလည္တယ္
ေျပာေျပာျပီး အတိတ္ကိုျပန္ေဖၚ
အနာဂတ္ကို အထင္ႀကီး
ပစၥဳ ပၸန္ကို အေလးမထားႀကတာလည္း
‘လူ’ ပါပဲ

ရုတ္တရက္ အမွားေတြနဲ႔
စုတ္ျပတ္သြားေနတာလဲ
‘လူ’ ပါပဲ။

ရူပါ အမဲေတြ
လူတကာနဲ႔ အမူအယာ ကြဲေနလည္း
‘လူ’ ပါပဲ

ဟန္ေဆာင္ စကားေတြ နဲ႕
မာန္ေထာင္ အမွားေတြႀကား
သံေယာင္ပါး ေတြ မ်ားေနတာလည္း
‘လူ’ ပါပဲ
လူ..လူူ..လူ

🇲🇲အညာသားစြယ္စုံက်မ္း
ပခုကၠဴ