စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ဖို႕

စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ဖို႕

(၁) ကိုယ္ရွာႏိုင္တာထက္ ပိုမသံုးပါနဲ႔…

(၂) ဝင္ေငြရဲ႕ 20% ကို အၿမဲစုပါ…

(၃) သံုးသမွ် စာရင္းလုပ္ထားပါ…

(၄) အေၾကြးေတြကို အျမန္ဆံုးဆပ္ပါ…

(၅) အိမ္ယာပိုင္ဆိုင္ေအာင္ အရင္ဆံုးလုပ္ပါ…

(၆) ပိုက္ဆံကုန္ေစမယ့္ အက်င့္ဆိုးမွန္သမွ် ေဖ်ာက္ပစ္ပါ..

(၇) ေန႔စဥ္ လစဥ္ ႏွစ္စဥ္ Goal ေတြ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ပါ..

(၈) အခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္း စီမံခန္႔ခြဲတတ္ပါေစ…

(၉) လုပ္သမွ်အလုပ္မွာ ေစတနာ ထည့္ပါ…

(၁၀) ေငြဝင္ေစမယ့္ လမ္းေၾကာင္းေတြ
တစ္ခုၿပီးတစ္ခု တည္ေဆာက္ပါ…

(၁၁) ကိုယ္တကယ္ သိတဲ့
လုပ္ငန္းမ်ိဳးမွာပဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါ…

(၁၂) ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးသာ ကိုယ္လုပ္ပါ

##©®D
Credit Gentleman Magazine
============================

*မ်ွေဝသူ*
အ႐ွင္လကၡဏ(အင္းပါ)