ထရန္စေဖာ္မာေလာင္ရျခင္း အေၾကာင္းတစ္ခ်ိဳ႕

ထရန္စေဖာ္မာေလာင္ရျခင္း အေၾကာင္းတစ္ခ်ိဳ႕

ထရန္စေဖာ္မာ ၂ မ်ိဳးရွိသည့္အနက္
ဆီပါတာရယ္၊ဆီမပါတာရယ္ (အေသးစိတ္မရွင္းျပေတာ့ပါ)
လက္ရွိအသံုးမ်ားတာက ဆီျဖင့္အပူခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်သည့္ ထရန္စေဖာ္မာအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္

# ဆီမရွိလွ်င္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားၿပီးေလာင္ႏိုင္ျခင္း
# ဆီထဲ၌ ေရေငြ႕ဓာတ္မ်ားၿပီး လွ်ပ္ကူး၍ ေလာင္ႏိုင္ျခင္း
# ကြိဳင္နန္းႀကိဳး လွ်ပ္ကာ ေပါက္ၿပဲ၍ ထရန္စေဖာ္မာ အတြင္း
ကိုယ္ထည္သို႔ ဓာတ္အားယိုစီးမႈျဖစ္၍ေလာင္တတ္ျခင္း
# ဗို႔အားအတြက္ ခ်ိန္ၫွိ႔ေသာ့ (တက္ပင္ ပြိဳင့္) လွည့္ခလုပ္ မထိတစ္ထိျဖစ္၍ ေလာင္ႏိုင္ျခင္း
# မိုးႀကိဳးပစ္၍ ေလာင္ႏိုင္ျခင္း
# သတ္မွတ္ဗို႔အားထက္ ပိုမိုေရာက္ရွိ၍ ေလာင္ႏိုင္ျခင္း
# အထြက္ဗို႔ႀကိဳး အခ်င္းခ်င္းထိ၍လည္းေကာင္း ၊
ဗို႔အားမ်ား အဆမတန္ ယိုစီးျခင္းေၾကာင့္
(L+L/L+N)Fault ေလာင္ႏိုင္ျခင္း
# တုန္ခါမႈရွိသည့္ အႀကိမ္ေရ မ်ားလွ်င္ ေလာင္ႏိုင္ျခင္း
# ခံႏိုင္ရည္ ဝန္အားထက္ ေက်ာ္လြန္လွ်င္ ေလာင္ႏိုင္ျခင္း
# လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအထြက္ပိုင္း
အသံုးျပဳေနခ်ိန္တိုင္း ထရန္စေဖာ္မာ အဝင္ဗို႔အား
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ လိုအပ္ေသာဗို႔
မေရာက္ရွိ၍ ေလာင္ႏိုင္ျခင္း
# လွ်ပ္စီပတ္လမ္း အဝင္ ႏွင့္ အထြက္ လွ်ပ္ကူး၍
ေလာင္ႏိုင္ျခင္း
# လွ်ပ္စီးကြိဳင္ႀကိဳး အရည္အေသြး က်ဆင္းၿပီး ေလာင္ႏိုင္ျခင္း
# သံလိုက္စက္ကြင္းျပားမ်ား (သို႔) ဖာဒိုက္ေခ်ာင္းမ်ား ေခ်ာင္ေနၿပီး စက္ကြင္းမ်ား မမွန္လွ်င္
ေလာင္ႏိုင္ျခင္း
# လွ်ပ္စီးႀကိမ္နႈန္း ျမင့္လြန္းလွ်င္ အီလက္ထရြန္ခတ္၍ ေလာင္ႏိုင္ျခင္း

စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ထရန္စေဖာ္မာ
ေလာင္ကြ်မ္းရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထရန္စေဖာ္မာ ေလာင္ကြ်မ္းရသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုခ်င္းအေပၚ အေသးစိတ္ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ …….

အတိုခ်ံဳ႕ ေရးသားထားသျဖင့္ လိုအပ္တာမ်ားရွိပါက
ျဖည့္စြက္ေပးပါလို႔ ဆရာမ်ားခင္ဗ် ….

CREDIT မူရင္းေရးသားသူ TK.Kse