ဘာသက္ေသရွိလဲ

ဘာသက္ေသရွိလဲ

##က်မေယာက်ာၤးမယားငယ္ေနေနလို႕ပါ

##ကြ်န္ေတာ့္မိန္းမေမ်ာက္ေမြးေနပါတယ္

ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈ႕နဲ႕ ကြာ
လိုခြင့္ စြဲလိုပါတယ္ …

( ဘာသက္ေသရွိလဲ ) ??

သူတို႕ ၂ ေယာက္အတူတြဲေနတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ
viber / message / messanger ကေနေျပာ
ဆိုထားတဲ့ အသံနဲ႕ message ေတြရွိပါတယ္ …

က်မဆီကေန ေငြေခ်းၿပီးျပန္မဆပ္လို႕ပါ…

စုမဲေငြေတြ မရေသးလို႕ပါ …

online shop မွ ေငြႀကိဳပို႕ပီး ပစၥည္းေတြမွာထား
တာ ခုထိေရာက္မလာေသးလို႕ပါ …

က်မကို ဖုန္းထဲက လွမ္းဆဲလို႕ပါ …

( ဘာသက္ေသရွိလဲ ) ??

ဖုန္းထဲမွာ အသံဖမ္းထားပါတယ္ / viber ကေန ေျပာထားတဲ့ စာေတြ ရွိပါတယ္ …အဲ့ဒါ
လိမ္လည္မႈ႕နဲ႕ အမႈ႕ဖြင့္လို႕ရပါသလား ???

စသျဖင့္ စသျဖင့္…

ဖုန္း record နဲ႕ message ေတြကို သက္ေသအရာထား တရားစြဲခ်င္ၾကပါတယ္ …သိလိုတာ
က အဲ့ဒါေတြဟာ သက္ေသခံတင္သြင္းလို႕ရပါ
သလားေပါ့ …

ရွင္းျပပါမယ္ …

သက္ေသခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၁ အရ ျပစ္မႈ႕က်ဴ း
လြန္ေၾကာင္း သက္ေသျပဖို႕တာဝန္ဟာ တရားလိုေပၚ အစဥ္တည္ရွိေနပါတယ္ …

တရားလိုဟာ သက္ေသျပဖို႕ တာဝန္ရွိသလို
ျပမယ့္သက္ေသဟာလဲ ရံုးေတာ္ကလက္ခံႏိုင္
မယ့္ သက္ေသမ်ိဴ းျဖစ္ရမွာပါ …

အသံဖိုင္ voice record ကို အရင္က သက္ေသခံမဝင္ဘူးလို႕ ျပဌာန္းထားေပမယ့္ ျပင္ဆင္
လိုက္တဲ့ ဥပေဒအရ တင္သြင္းလို႕ရပါတယ္ …

( အဲ့ ) ဒီေနရာမွာ သတိျပဳရမွာက…

မိမိျပမယ့္သက္ေသဟာ ရံုးေတာ္က လက္ခံႏိုင္
ျခင္း ရွိ / မရွိ …

သက္ေသေတာ့ျပႏိုင္ပါရဲ႕ ဖုန္းကဘယ္ကဖုန္း
မွန္းမသိ / fb acc ဟာ အမွန္လား fake လား
မေသခ်ာဘဲ ရံုးေတာ္မွာ ( ေရာ့ အင့္ ) လို႕ျပလို႕မရပါဘူး ( နာဘိုး ) ေပါ့ …

ဒါဆို ဘယ္လိုသက္ေသျပရမတုန္း ???

အသံဖိုင္ / messanger / viber message
စတာေတြနဲ႕ သက္ေသျပမယ္ဆိုရင္ …

( 1 ) ဘယ္သူဟာ

( 2 ) ဘယ္ေန႕စြဲ

( 3 ) ဘယ္အခ်ိန္

( 4 ) ဘယ္ေနရာမွာ

( 5 ) ဘာဖုန္းအမ်ိဴ းအစားနဲ႕

မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာက်န
စြာ ရွင္းျပ / သက္ေသျပႏိုင္မွသာလ်င္ ရံုးေတာ္
က သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံပါလိမ့္မယ္ …

အခ်က္ ၅ ခ်က္ထဲက တစ္ခ်က္ခ်က္ လိုအပ္ေန
ရင္ေတာ့ ( ဘိုင့္ဘိုင္ ) ပါ …

ေနာက္တစ္ခ်က္က …

မိမိစြပ္စြဲလိုသူဟာ ဘယ္သူဘယ္ဝါျဖစ္ပါတယ္
လို႕ ေသခ်ာအရင္စံုစမ္းၿပီးမွသာ သက္ေသခံ
တင္သြင္းသင့္ပါတယ္ …မဟုတ္ရင္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္ / ေငြေျပာင္ / လူပမ္းတာပဲ အဖတ္တင္
ပါလိမ့္မယ္ …

အဓိက က…

ကြ်န္ေတာ္တို႕ဆီမွာ တျခားႏိုင္ငံေတြလို ဆိုက္
ဘာကြ်မ္းက်င္သူ ( cybernetics ) ေတြ
ေလာက္ငွစြာ မရွိပါဘူး …

တရားသူႀကီး နဲ႕ ဥပေဒအရာရွိတို႕ရဲ႕ ဆင္ျခင္
တံုတရား တစ္ခုတည္းနဲ႕ ဆံုးျဖတ္တာျဖစ္လို႕
နစ္နာမႈ႕ေတြရွိလာႏိုင္တာ ထည္႕စဥ္းစားေပါ့ …

( ဒါေၾကာင့္ )…

member ေတြအေနနဲ႕ တဆိတ္ရွိ viber ထစ္
ခနဲဆို အသံဖိုင္စတာေတြနဲ႕ တိုင္မယ္ဆိုတာ
ခ်ည္ပဲ မလုပ္ပါနဲ႕ …

အေပၚက အခ်က္ ၅ ခ်က္နဲ႕ ညီတဲ့ သက္ေသ
ခံျဖစ္မွသာ ရံုးေတာ္က လက္ခံမွာျဖစ္ေၾကာင္း
နဲ႕ …

အသံဖိုင္ / message စတာေတြဟာ ခိုင္လံုမႈ႕
အားနည္းလို႕ တရားတေဘာင္ရင္ဆိုင္တဲ့အခါ
တစ္ဖက္က ခုခံေခ်ပဖို႕ အလြယ္ကူဆံုးေသာ
သက္ေသခံမ်ားျဖစ္ေနတာ သတိထားၾကဖို႕
အသံဖိုင္ / messanger သက္ေသခံမ်ားနဲ႕ပတ္
သက္လို႕ ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါတယ္ …

( ေလးစားလ်က္ )