👉 ဘဝမေမ့နဲ႔ 👈

👉 ဘဝမေမ့နဲ႔ 👈

သူတစ္ပါးရဲ႕ ပံ့ပုိးမႈေၾကာင့္
သူတစ္ပါးရဲ႕ ေက်းဇူးတရားေၾကာင့္
မိမိ အျမင့္ေရာက္ခဲ့တဲ့အခါ…

မိမိဘယ္ကလာလဲ-?
မိမိဘယ္သူလဲ-?ဆိုတာ
ခဏခဏ ေမးပါ။

ကိုယ့္အေပၚျပဳခဲ့တဲ့
သူတစ္ပါးရဲ႕ ေက်းဇူးကို မဆပ္ခ်င္ရင္ေတာင္
ေက်းဇူးမကန္းပါနဲ႔။
မထီမဲ့ျမင္ မလုပ္ပါနဲ႔။

နိမ့္ခ်ည္တစ္ခါ
ျမင့္ခ်ည္တစ္လွည့္နဲ႔
ေျပာင္းလဲတတ္တဲ့ ေလာကႀကီးမွာ
ဘဝမေမ့နဲ႔။
ဘဝင္မျမင့္နဲ႔သူငယ္ခ်င္း။

🇲🇲အညာသားစြယ္စုံက်မ္း
ပခုကၠဴ