ကမၻာ့ကိုရင္မ်ားေန႔

ကမၻာ့ကိုရင္မ်ားေန႔

•••••••••••••••••

“ကမ႓ာ့ကိုရင္မ်ားေန႔” ဆိုပါလား။
သာသနာအတြက္ ႀကိဳဆိုရမည့္ ေန႔ထူးေနျမတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧျပီလ( ၅ ) ရက္ေန ့ကို “ကမ႓ာ့ကိုရင္မ်ားေန ့” ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ထိုင္းနိုင္ငံမွကေလး ( ၁၀ )သိန္းကို ကိုရင္ဝတ္ေပးသတဲ့။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ သံဃာမ်ား ေလ်ာ့နည္းေနေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးစရာ ေကာင္းလွေပသည္။

သံဃာဦးေရ က်ဆင္း
_____________

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀- ႏွစ္ေက်ာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သံဃာဦးေရ ၅- သိန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့၏။ အင္မတန္မွ အားရစရာ ေကာင္းလွေပသည္။

ယခု အခ်ိန္မွာေတာ့ သံဃာဦးေရ ၃- သိန္းေက်ာ္သာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။

တခ်ိဳ႕က “အေရအတြက္က အေရးမႀကီးပါ၊ အရည္အခ်င္းကသာ အေရးႀကီးပါသည္” ဟု ေျပာၾက၏။

အမွန္တကယ္ကား အေရအတြက္ေကာ၊ အရည္အခ်င္းပါ ၂- မ်ိဳးလုံး အေရးႀကီးပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၆- ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီး ၆- ေသာင္း ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤကား မျဖစ္မေန လိုအပ္ေသာ အေရအတြက္တည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရအတြက္ကား အေရးမႀကီးဟု ေျပာလို႔ မရပါ။

ဆိုလိုသည္ကား လိုအပ္သည့္ အေရအတြက္လည္း ရွိဖို႔လိုအပ္သကဲ့သို႔ လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းလည္း ျပည့္ဝဖို႔ လိုအပ္လွေပသည္။

နမူနာ ယူသင့္
________

ယခုအခ်ိန္၌ သံဃာအေရအတြက္မွာ သိသိသာသာ က်ဆင္းလ်က္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ စာသင္တိုက္ႀကီးမ်ားရွိ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားမွာ တံခါးပိတ္ထားရေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို နမူနာယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးတြင္ “ကမၻာ့ကိုရင္မ်ားေန႔”မွာ စုေပါင္း၍ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ကိုရင္ဝတ္ေပးသင့္လွေပသည္။

ထပ္ဆင့္
မံုရြာ
ကိုကိုေမာင္