((( #ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာ )))

((( #ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာ )))

သင္ဟာ . .
Supervisor လား
Manager လား
Director လား
Leader လား

1) Supervisor လုပ္မယ္ဆိုရင္ Supervise
လုပ္တတ္ရမယ္။

2) Manager လုပ္မယ္ဆိုရင္ Supervise လုပ္တာလည္း
သိရမယ့္အျပင္ စီမံခန္႕ခြဲတတ္ရမယ္။

3) Director လုပ္မယ္ဆိုရင္ Supervise လုပ္တာရယ္
စီမံခန္႕ခြဲတာရယ္အျပင္ မွန္ကန္တဲ့ဖက္ကို Direction
ေပးတတ္ရမယ္။

4) ေခါင္းေဆာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေပၚက အခ်က္ေတြ
ရွိရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ Vision လည္း
ရွိရမယ့္အျပင္ လူေတြကို ကိုယ့္ေနာက္လိုက္လာေစမယ့္
ၾသဇာေညာင္းမႈလည္း လိုအပ္ပါတယ္။

#ေခါင္းေဆာင္မႈအယူအဆအလြဲမ်ား

1) The Management Myth
စီမံခန္႕ခြဲေနသူတိုင္းဟာ ေခါင္းေဆာင္/ မဟုတ္ပါ။

2) The Entrepreneur Myth
လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္တိုင္း ေခါင္းေဆာင္/ မဟုတ္ပါ။

3) The Knowledge Myth
ဗဟုသုတမ်ားတိုင္း ေခါင္းေဆာင္/ မဟုတ္ပါ။

4) The Pioneer Myth
အရင္ဦးဆံုး ေရွ႕ကသြားတိုင္း ေခါင္းေဆာင္/ မဟုတ္ပါ။

5) The Position Myth
ရာထူးရွိတိုင္း ေခါင္းေဆာင္/ မဟုတ္ပါ။

#ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာကို

– Who They Are ? (သူတို႕ဘယ္လိုလူေတြလဲ)

– Who They Know ? (သူတို႕ဘယ္သူေတြကို သိလဲ)

– What They Know ? (သူတို႕ဘာေတြကို သိလဲ)

– What They Feel ? (သူတို႕ဘာေတြကို ခံစားၿပီး
သိႏိုင္သလဲ)

– Where They’ve Been ? (သူတို႕ဘာေတြ လုပ္ခဲ့သလဲ)

– What They Have Done ? (သူတို႕ ဘာေတြျပီးေျမာက္
ခဲ့သလဲ)

– What They Can Do ? (သူတို႕ဘာေတြကို လုပ္ႏုိင္သလဲ)

ဆိုတာေတြနဲ႕ တိုင္းတာႏိုင္ပါတယ္။

အမွန္ကန္ဆံုး တိုင္းတာႏိုင္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ လူေတြအေပၚဘယ္ေလာက္ၾသဇာေညာင္းသလဲဆိုတာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ဘာမွ ေလ်ာ့ၿပီးလည္းမရွိ ပိုၿပီးလည္း မရွိပါဘူး။

လူတစ္ေယာက္ဟာ ေရွ႕က သြားေနမယ္၊ သူ႕ကိုယ္သူေခါင္းေဆာင္လို႕ထင္ရင္ ထင္ေနမယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူ႕ေနာက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိရင္ သူဟာ လမ္းေလွ်ာက္ေနသူ သက္သက္ပါပဲ။

တကယ့္ စစ္ေျမျပင္ေရာက္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းမွာလို အစမ္းကစားေနဖို႕ မလြယ္ပါဘူး။ ႏိုင္ေအာင္ တိုက္သာ တိုက္ဖို႕ပဲ ရွိပါတယ္။

Battlefield is not a playground for children!!!!

တကယ္လက္ေတြ႕စီမံခန္႕ခြဲတဲ့ေနရာမွာလည္း ေက်ာင္းက အတန္းထဲမွာ Case Study ေတြ လုပ္သလို စီမံခန္႕ခြဲမႈ သင္ခန္းစာ ၾကားဖူးနား၀ေတြ ေလွ်ာက္စမ္းသပ္ေနလို႕ မျဖစ္ပဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို ့စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

အဓိကက Result ဆိုတဲ့အတိုင္း စီမံခန္႕ခြဲသူ ႀကီးငယ္မေ႐ြး အေျပာထက္ အမွန္တကယ္ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္လာ
ဖို ့100% Responsibility ယူၿပီး လူေတြလည္း ေပ်ာ္ေအာင္ ရလာဒ္ေကာင္းလည္း ထြက္ေအာင္ ႐ည္႐ြယ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပံုစံမ်ိဳးနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။
.

Credit ;
Naing Win Aung
Executive Coach
MBA (Northampton, UK)

Ref: John C Maxwell
#ByShweBhoneAg